Wdrożenie wydań e-Rejestracji i e-Skierowań uzdrowiskowych oraz aktualizacji dokumentacji

Wdrożenie nowego wydania

Centrum e-Zdrowia informuje o wdrożeniu nowego wydania. Wydanie koncentruje się wokół rozwoju usługi e-Rejestracji oraz usługi e-Skierowania w zakresie umożliwienia procesowania e-skierowań uzdrowiskowych do NFZ oraz podmiotu realizującego.

Dokumentacja integracyjna

Wraz z wydaniem została zaktualizowana dokumentacja integracyjna dla ww. usług. Zmiany wylistowano w metrykach poszczególnych plików.

Zaktualizowane pliki znajdują się w zakładce Interfejsy.