Wystawianie e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Wystawianie e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, od 1 lipca 2023 r., skierowanie jest wystawiane i potwierdzane w postaci:

  • elektronicznej – w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705), zwanym dalej „SIM”;

  • papierowej – w przypadku:

    • braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
    • gdy dotyczy ono świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

Film instruktażowy „Jak wystawić e-skierowanie do uzdrowiska w aplikacji gabinet.gov.pl” dostępny jest pod adresem: https://youtu.be/93GxZ7AmltE

Załącznik