Wystawienie i realizacja e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie - instrukcja

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z instrukcją, jak wystawiać i zrealizować e-receptę w sytuacji braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1).

    Z instrukcji dowiecie się m.in.:
  • czy w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1), po 8 stycznia 2020 roku będzie można wystawić receptę w postaci papierowej;
  • w jakiej postaci pacjent musi przedstawić informację o wystawionej e-recepcie i jakie oświadczenie musi złożyć, aby farmaceuta zrealizował e-receptę;
  • w jakim terminie po usunięciu awarii farmaceuta musi wystawić i wysłać Dokument Realizacji Recepty (DRR). 

Pliki do pobrania