Zasady przekazywania informacji w ramach programu Profilaktyka 40+

Sprawozdanie do systemu e-Zdrowie

Centrum e-Zdrowia informuje, iż każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach programu, będący realizatorem, powinien sprawozdawać do systemu e-Zdrowie (P1) wymagane dane w zakresie udzielonych świadczeń.

 

Jak to zrobić?

W celu spełnienia powyższego warunku system wykorzystywany przez podmiot powinien realizować funkcjonalności związane z :

 1. obsługą elektronicznego skierowania;
 2. obsługą zdarzeń medycznych (ZM);
 3. obsługą elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

 

Jak wygląda proces?

Pacjent zgłasza się do podmiotu biorącego udział w programie, którym jest np. laboratorium. Przekazuje numer PESEL, który zostanie wykorzystany do zmiany statusu skierowania (rozpoczęto realizację świadczenia lub zakończono).

Po zrealizowaniu świadczeń należy przekazać informację o zdarzeniu medycznym (wraz z indeksem EDM), która posłuży do rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Jakie zasoby składają się na ZM?

Na zdarzenie medyczne w ramach programu powinny składać się następujące zasoby:

 1. Zasób patient;
 2. Zasób encounter;
 3. Zasób condition z ozn. rozpoznania pozyskanego ze skierowania (Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne);
 4. Zasoby procedure dla wykonanych procedur medycznych (wykaz procedur do realizacji zostanie ujęty w skierowaniu);
 5. Zasób coverage dla wskazania prawa do świadczeń;
 6. Zasób claim dla danych rozliczeniowych;
 7. Zasoby observation, dla wykonanych pomiarów antropometrycznych;
 8. Zasób podpisu provenance.

Rekomendowane podejście zakłada przekazywanie do P1 - wraz z informacją o zdarzeniu medycznym - wykonanych pomiarów z wykorzystaniem profilu PLAnthropometricMeasurements oraz PLBloodPressure, opracowanych na bazie zasobu observation.

 

Przykłady wymaganych pomiarów

Centrum e-Zdrowia udostępniło przykłady pomiarów wymaganych podczas realizacji programu Profilaktyka 40+.

Świadczenia dla pomiarów antropometrycznych są podpisywane wraz z pozostałymi profilami składającymi się na zdarzenie medyczne podpisem podmiotu. Nie występuje zatem podpis pracownika medycznego dokonującego pomiaru.

 

Czy należy przekazać coś jeszcze?

Poza obsługą skierowań oraz zdarzeń medycznych należy przekazać informację o utworzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej (indeks EDM), przy czym status dostępności powinien umożliwić pobranie wyniku badań przez pacjenta (za pomocą IKP) lub inne placówki medyczne np. lekarza POZ (za pomocą systemu, z którego korzysta).

 

Gdzie znajdę więcej informacji?

Szczegóły techniczne w zakresie obsługi skierowań, zdarzeń medycznych i EDM znajdują się w zakładce Interfejsy.

 

Pliki do pobrania