Biuletyn Statystyczny

Biuletyny statystyczne Ministerstwa Zdrowia, wydawane przez Centrum e-Zdrowia zawierają szczegółowe informacje między innymi dotyczące zachorowań, czy liczby szpitali i personelu medycznego według stanu na poszczególne lata.

Biuletyny statystyczne