Porównanie placówek

Dane w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią bogate źródło informacji. W części „Porównanie placówek” informacje te przekształcamy w wiedzę o funkcjonowaniu świadczeniodawców (poradni, szpitali). Prosty sposób prezentowania wskaźników ma służyć wzrostowi świadomości przede wszystkim pacjentów, ale i lekarzy, urzędników czy menedżerów, oraz ułatwiać im podejmowanie decyzji. Zastrzegamy, że interpretacja przedstawionych danych nie zawsze jest jednoznaczna, czasem wymaga całościowego spojrzenia na zestaw wskaźników lub uwzględnienia poszczególnych kontekstów (np. regionalnych). Niewątpliwie jednak udostępnienie tych informacji będzie służyło uporządkowaniu dyskusji, w szczególności w części dotyczącej jakości udzielanych świadczeń.

Na chwilę obecną przygotowaliśmy wskaźniki dotyczące wybranych nowotworów oraz chorób narządu wzroku.

Podstawowe wskaźniki to liczba zabiegów i średni czas trwania hospitalizacji.

Prezentację wskaźników rozpoczynamy od zbiorczej tabeli, w której przedstawione są wszystkie wskaźniki dla danego problemu zdrowotnego na wybrany moment w czasie. Następne wizualizacje umożliwiają analizę zmiany poziomu wskaźnika w czasie, w tym porównania regionalne oraz pomiędzy świadczeniodawcami. Pomoc w nawigowaniu po przygotowanych narzędziach znajduje się w pliku „FAQ” w danym obszarze.

Filtry
Wyszukaj po: