W dniu 21 lutego odbyła się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia konferencja poświęcona m.in. problemowi spożywania przez Polaków nadmiernej ilości cukru i wynikającym z tego konsekwencjom. Głównym tematem spotkania była prezentacja wyników raportu „Cukier, otyłość – konsekwencje. Przegląd literatury, szacunki dla Polski”, przygotowanego przez zespół analityków z Departamentu Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia.