Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował raport dotyczący funkcjonowania Programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-zawał).

Program KOS-zawał obejmuje kilka etapów leczenia pacjenta po zawale serca: leczenie ostrej fazy zawału, monitorowanie, rehabilitację kardiologiczną, opcjonalne leczenie z wykorzystaniem elektroterapii oraz zakończenie leczenia. Liczba podmiotów, którzy mają podpisaną umową na realizację programu stale wzrasta. W lipcu 2023 roku umowy na realizację programu posiadało 103 świadczeniodawców. Umowy są podpisane w każdym z województw.

W 2022 roku programem było objętych 27% przypadków zawału serca w Polsce (z wyłączeniem zawałów zakończonych zgonem wewnątrzszpitalnych, najwięcej w województwie śląskim, najmniej w województwie świętokrzyskim.

Populacja pacjentów objętych i nieobjętych programem różniła się pod względem charakterystyki pacjentów oraz zastosowanego leczenia, w tym wykorzystaniu rehabilitacji kardiologicznej. W raporcie pokazano, że w KOS-zawał zdecydowanie wyższy odsetek pacjentów miał rehabilitację kardiologiczną, która m.in. przekładała się na lepsze rokowania pacjentów. Rehabilitacja kardiologiczna również zmniejszała ryzyko wystąpienia niewydolności serca po zawale serca.

W raporcie NFZ przeczytasz o:

  • funkcjonowaniu programu KOS-zawał,
  • porównaniu populacji pacjentów leczonych w KOS-zawał w porównaniu do populacji zawałów serca nieobjętych programem KOS-zawał,
  • wpływie programu KOS-zawał na roczne przeżycia pacjentów po zawale serca,
  • wpływie rehabilitacji kardiologicznej po zawale serca na ryzyko wystąpienia niewydolności serca.