zmień mnie

NFZ o zdrowiu. Choroby odtytoniowe
Palenie tytoniu (czynne i bierne) jest przyczyną milionów zgonów na całym świecie. Raport przybliża wpływ chorób odtytoniowych na system ochrony zdrowia 
Data publikacji:
2021-07-07
Typ publikacji:
Okolicznościowy
Słowa kluczowe:
tytoń, rak płuca, POChP
Poziom agregacji:
województwa
Zakres lat:
2013 - 2019

W raporcie

Palenie tytoniu negatywnie oddziałuje na wszystkie narządy człowieka. Może powodować nieuleczalne choroby układu oddechowego, takie jak przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), rozedmę, astmę, czy zwiększać ryzyko występowania szeregu nowotworów złośliwych, m.in. raka płuca, krtani, części ustnej gardła. Palenie tytoniu obciąża również serce i układ krwionośny zwiększając m.in. ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Szacuje się, że w 2017 roku palenie tytoniu było przyczyną 7,1 mln zgonów na całym świecie oraz 1,2 mln zgonów osób, które były narażone na bierne palenie. Pomimo to, w Polsce w 2015 roku 8,5 mln osób paliło tytoń, co stanowiło prawie 25% osób powyżej 10 r.ż.

Niniejszy raport poświęcony jest omówieniu konsekwencji palenia tytoniu, w szczególności dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Przedstawiono m.in. podstawowe wskaźniki epidemiologiczne dla wybranych chorób, dla których głównym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu oraz kwoty związane z refundacją leczenia tych chorób w Polsce w latach 2013-2019. Ustalono, że w 2019 roku łączna wartość refundacji świadczeń udzielonych z rozpoznaniem głównym wybranych chorób odtytoniowych wynosiła co najmniej 2,28 mld zł, wartość ta była wyższa w stosunku do roku 2013 o 47,4%.

Pliki do pobrania