NFZ o zdrowiu. Cukrzyca
Celem raportu jest przedstawienie danych w zakresie epidemiologii cukrzycy, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na leki stosowane w leczeniu cukrzycy oraz zrealizowanych zleceń na wyroby medyczne.
Data publikacji:
2019-11-13
Typ publikacji:
Okolicznościowy
Słowa kluczowe:
cukrzyca
Poziom agregacji:
województwa
Zakres lat:
2013 - 2018