NFZ o zdrowiu. Depresja
Celem raportu jest przedstawienie danych w zakresie epidemiologii depresji, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na leki przecwidepresyjne, ciągłości farmakoterapii na przykładzie sertralinum oraz absencji chorobowej i wydanych orzeczeniach lekarskich dla celów rentowych.
Data publikacji:
2020-02-20
Typ publikacji:
Okolicznościowy
Słowa kluczowe:
depresja
Poziom agregacji:
Polska, województwa
Zakres lat:
2013 - 2018