zmień mnie

NFZ o zdrowiu – HIV/AIDS
Raport przedstawia dane dotyczące zdiagnozowanych zakażeń HIV
Data publikacji:
2022-11-30
Typ publikacji:
Okolicznościowy
Słowa kluczowe:
HIV, AIDS, leczenie antyretrowirusowe
Poziom agregacji:
województwa, poradnie, świadczeniodawcy
Zakres lat:
2012 - 2021
Edytowano: 19 grudnia 2022 r.

W raporcie

Raport dotyczy pacjentów, którzy w latach 2010-2021 skorzystali z przynajmniej dwóch świadczeń finansowanych przez NFZ, których przyczynę główną lub współistniejącą opisano kodem ICD-10 związanym z zakażeniem HIV (lista kodów znajduje się w raporcie). Raport stanowi element monitorowania efektywności włączania pacjentów do programu leczenia antyretrowirusowego. Obecnie trwająca edycja programu to: Rządowy Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026".

W raporcie przeczytasz o epidemiologii AIDS na świecie, w Europie i Polsce oraz o sytuacji pacjentów z rozpoznaniem HIV w Polsce na podstawie danych NFZ:

  • w jaki sposób została zdefiniowana osoba, która choruje na tę jednostkę chorobową,

  • jak kształtuje się struktura wieku i płci chorych,

  • jakie zmiany w strukturze wiekowej nastąpiły w ostatnich latach,

  • jakie są główne drogi transmisji choroby,

  • jaka jest liczba nowych rozpoznań,

  • jaka jest liczba zgonów osób, u których rozpoznano zakażenie HIV,

  • jak kształtuje się przeżywalność od diagnozy.

Pliki do pobrania