Edytowano: 19 października 2022 r. 


W raporcie

Stwardnienie rozsiane (SM) jest jedną z częstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego). W raporcie przedstawiono oszacowanie współczynników zapadalności i chorobowości rejestrowanej pacjentów z SM, na podstawie metodyki wypracowanej w trakcie przygotowania raportu. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 r. na stwardnienie rozsiane zachorowało 2,4 tys. pacjentów, co przekłada się na wskaźnik 6,3 pacjentów na 100 tys. ludności. Chorobowość rejestrowana w 2016 roku wynosiła 42,4 tys. pacjentów. Tym samym liczba pacjentów na 100 tysięcy ludności wynosiła 110.

Dokonano także analizy danych sprawozdawanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia pod kątem liczby udzielonych świadczeń oraz wartości refundacji świadczeń związanych z leczeniem SM, w tym programów lekowych czy rehabilitacji leczniczej. Raport prezentuje także dane dotyczące refundacji aptecznej leków, które zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi są stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Zmiana refundacji świadczeń, liczby świadczeń oraz liczby pacjentów w latach 2013-2019 w stosunku do wartości z 2013 r.


Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia