zmień mnie

Liczba hospitalizacji związanych z udarem mózgu
Informacje o liczbie hospitalizacji i liczbie hospitalizowanych pacjentów 
Data publikacji:
2022-04-28
Słowa kluczowe:
udar, leczenie szpitalne
Zakres lat:
2019 - 2022
Zakres miesięcy:
Styczeń - Styczeń

Jakie informacje znajdę w zestawieniu?

Dane dotyczą hospitalizacji związanych z udarem mózgu (rozpoznania I61-I64 wg klasyfikacji ICD10) zrealizowanych w latach 2019-2022 (dla 2022 roku dostępne są dane za miesiąc styczeń). Zawierają informacje o liczbie hospitalizacji i liczbie hospitalizowanych pacjentów z wyszczególnieniem hospitalizacji rozliczonych grupami A48, A49, A50 oraz hospitalizacji, w ramach których sprawozdano podanie leku trombolitycznego. Zestawienie zawiera również informacje o liczbie trombektomii mechanicznych w analogicznym okresie. Dodatkowo, dla trombektomii mechanicznej oraz hospitalizacji, w ramach których podano lek trombolityczny, dostępne jest zestawienie w podziale na województwa.

Pliki do pobrania