zmień mnie

Informacje o świadczeniach w POZ i AOS
Dane za okres styczeń  2019 – październik 2020
Data publikacji:
2021-04-29
Słowa kluczowe:
AOS, POZ, świadczenia, teleporady
Zakres lat:
2019 - 2020
Zakres miesięcy:
styczeń - październik

Jakie informacje znajdę w zestawieniu? 

Zestawienie obejmuje informacje o liczbie świadczeń udzielonych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem pilotażu POZ+, w podziale na miesiące sprawozdawcze.

W zestawieniu wyszczególniono informacje o liczbie świadczeń w AOS ze sprawozdaną procedurą wskazującą na poradę lekarską z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz o liczbie teleporad w POZ, dla których sprawozdawczość obowiązuje od września 2020. 

Pliki do pobrania