Liczba pacjentów z rozpoznaniem Twardziny układowej oraz Innych chorób śródmiąższowych płuc w latach 2009-2020

Liczba pacjentów z rozpoznaniem Twardziny układowej oraz Innych chorób śródmiąższowych płuc w latach 2009-2020
Dane za lata 2009 - 2020
Data publikacji:
2020-11-06
Słowa kluczowe:
twardzina
Zakres lat:
2009 - 2020
Zakres miesięcy:
Styczeń - Grudzień

Opis

Zestawienie dotyczy liczby pacjentów z rozpoznaniem Twardziny układowej - M34 z rozszerzeniem do 5 znaków wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, którzy w analizowanym okresie mieli postawione rozpoznanie Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc - J84 (z rozszerzeniem do 5 znaków ICD-10) w latach 2009- 2020 (rok 2020 zawiera dane do sierpnia włącznie). Dane zostały przedstawione w podziale na:

Dane dotyczą pacjentów, którzy mieli w latach 2009-2020 świadczenie z rozpoznaniem M34 oraz J84. Dane dotyczą całego analizowanego okresu pacjenta, a nie wyłącznie świadczeń, gdzie rozpoznanie J84 występowało jako świadczenie współistniejące. Podział na rodzaj świadczeń oraz lata, według których zostały zaprezentowane dane dotyczą świadczenia z rozpoznaniem M34 z rozszerzeniami.

Pliki do pobrania