zmień mnie

Świadczenia z rozpoznaniem autyzmu i zespołu Aspergera oraz chorobowość rejestrowana
Dane w podziale na lata, region, grupę wiekową i płeć pacjentów
Data publikacji:
2022-10-05
Słowa kluczowe:
autyzm, asperger, chorobowość
Zakres lat:
2012 - 2021
Zakres miesięcy:
Styczeń - Grudzień

Jakie informacje znajdę w zestawieniu?

Zestawienie obejmuje świadczenia finansowane ze środków publicznych udzielone z rozpoznaniem F84.0, F84.1, F84.5 w latach 2012-2021. Uwzględniono informacje o liczbie pacjentów, którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem głównym, głównym lub współistniejącym oraz dodatkowo informacje o chorobowości rejestrowanej.

Pliki do pobrania