e-recepta

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, nie tylko dla pacjenta, ale również dla farmaceuty. Receptę elektroniczną można zrealizować po przekazaniu przez pacjenta 4-cyfrowego kodu dostępowego wraz z numerem PESEL lub na podstawie wydruku informacyjnego. Po zrealizowaniu e-recepty możliwy jest stały dostęp do dokumentu zarówno e-recepty, jak i dokumentu jej realizacji z poziomu sytemu aptecznego.

Zalety korzystania z recepty elektronicznej

 • czytelna dla farmaceuty - brak problemów z błędnymi danymi, brakiem pieczątki, czy niewyraźnym pismem
 • ograniczenie błędów
 • brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta - możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta Internetowego Konta Pacjentaotwiera się w nowej karcie i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept
 • optymalizacja czasu farmaceutów
 • brak konieczności wydawania odpisów - dzięki możliwości częściowej realizacji e-recept, również refundowanych
 • eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept
 • możliwość uzyskania dostępu do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta (za zgodą pacjenta), co umożliwia zapewnienie kompleksowej opieki farmaceutycznej
 • uproszczenie procesu retaksacji recept
Dowiedz się więcejo: Zalety korzystania z recepty elektronicznej

Jak dołączyć do programu?

Pierwszym krokiem jest wygenerowanie certyfikatów potrzebnych do komunikacji z Systemem P1. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1. Wniosek składany jest za pośrednictwem strony SOW (System Obsługi Wniosków) otwiera się w nowej karcie i podpisywany przez kierownika apteki / punktu aptecznego bezpłatnym Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Następie apteka uzyskuje moduł e-recepty w swoim systemie aptecznym i konfiguruje system zgodnie z instrukcjami dostawcy oprogramowania. Od tego momentu apteka jest gotowa do realizacji e-recept.

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, nie tylko dla pacjenta, ale również dla farmaceuty. Receptę elektroniczną można zrealizować po przekazaniu przez pacjenta 4-cyfrowego kodu dostępowego wraz z numerem PESEL lub na podstawie wydruku informacyjnego. Po zrealizowaniu e-recepty możliwy jest stały dostęp do dokumentu zarówno e-recepty, jak i dokumentu jej realizacji z poziomu sytemu aptecznego.

Zalety korzystania z recepty elektronicznej

 • czytelna dla farmaceuty - brak problemów z błędnymi danymi, brakiem pieczątki, czy niewyraźnym pismem
 • ograniczenie błędów
 • brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta - możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta Internetowego Konta Pacjentaotwiera się w nowej karcie i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept
 • optymalizacja czasu farmaceutów
 • brak konieczności wydawania odpisów - dzięki możliwości częściowej realizacji e-recept, również refundowanych
 • eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept
 • możliwość uzyskania dostępu do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta (za zgodą pacjenta), co umożliwia zapewnienie kompleksowej opieki farmaceutycznej
 • uproszczenie procesu retaksacji recept
Dowiedz się więcejo: Zalety korzystania z recepty elektronicznej

Jak dołączyć do programu?

Pierwszym krokiem jest wygenerowanie certyfikatów potrzebnych do komunikacji z Systemem P1. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1. Wniosek składany jest za pośrednictwem strony SOW (System Obsługi Wniosków) otwiera się w nowej karcie i podpisywany przez kierownika apteki / punktu aptecznego bezpłatnym Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Następie apteka uzyskuje moduł e-recepty w swoim systemie aptecznym i konfiguruje system zgodnie z instrukcjami dostawcy oprogramowania. Od tego momentu apteka jest gotowa do realizacji e-recept.

Instrukcja - jak korzystać?

Prosta instrukcja, jak w kilku krokach zrealizować e-receptę w Twojej aptece 


PEŁNA INSTRUKCJA REALIZACJI E-RECEPTY PEŁNA INSTRUKCJA REALIZACJI E-RECEPTY

Jak możemy pomóc?

Farmaceuci z całego kraju zadali nam szereg pytań dotyczących działania systemu elektronicznej recepty. Poniżej odpowiadamy na te najczęściej zadawane.

Podłączenie do Systemu P1 - składanie wniosku w SOW otwiera się w nowej karcie i funkcjonowanie systemu

 • Do kiedy należy złożyć wniosek o dostęp do systemu P1?
  Apteki/ punkty apteczne są zobowiązane do zgłoszenia CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1, oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, od 1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych będzie następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1. Należy pamiętać, że warunkiem złożenia wniosku jest poprawność i aktualność danych w Rejestrze Aptek (Numer Prawa Wykonywania Zawodu Kierownika Apteki) oraz w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (numer PESEL oraz NPWZ).
 • Czy certyfikaty potrzebne do złożenia wniosków w Systemie P1 są darmowe?
  W celu złożenia wniosku o dostęp do systemu P1 konieczne jest podpisanie wniosku przez kierownika apteki bezpłatnym Profilem Zaufanym lub płatnym podpisem kwalifikowanym. Pozostałe certyfikaty, generowane w ramach składania wniosku w SOW (System Obsługi Wniosków https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek) są bezpłatne.
 • Czy wniosek o podłączenie do Systemu P1, w którym wpisuje się dane kierownika apteki musi być również podpisywany Profilem Zaufanym kierownika, czy może być to podpis właściciela?
  Wniosek musi być podpisany ( Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym) przez Kierownika Apteki, tzn. osobę której numer PWZ jest podawany na etapie uzupełniania wniosku o dostęp do systemu P1.
 • Jak będzie sprawdzana tożsamość kierownika apteki?
  Tożsamość na potrzeby złożenia wniosku o dostęp do Systemu P1 jest weryfikowana na podstawie danych rejestrowych (Centralny Rejestr Farmaceutów oraz Rejestr Aptek) oraz Profilu Zaufanego/ podpisu kwalifikowanego, którym autoryzowany jest wniosek składany w SOW (System Obsługi Wniosków: https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek ). Najważniejsze dane to Numer Prawa Wykonywania Zawodu (NPWZ) oraz PESEL.

Funkcjonalność i obsługa e-recepty w systemach aptecznych

 • Czy będzie możliwość korekty e-recepty przez farmaceutę, np. zmiana odpłatności?
  Treść e-recepty nie podlega modyfikacji przez farmaceutę. Jednak zmiana poziomu odpłatności jest możliwa i w takiej sytuacji odpłatność ta będzie odnotowana w Dokumencie Realizacji Recepty (odpowiednik obecnej taksacji). O szczegóły w jaki sposób można to zrobić technicznie, należy dopytać dostawcę oprogramowania aptecznego.
 • Czy e-recepty będą archiwizowane?
  Tak, e-recepty będą przechowywane w systemie P1 tak długo, jak zobowiązują do tego przepisy prawa.
 • W jaki sposób będzie wyglądało zestawienie e-recept (tzw. paski dla recept refundowanych/nierefundowanych)?
  Zestawienie będzie wyglądało w taki sam sposób, jak w przypadku recept papierowych, przy czym na zestawieniu przy e-recepcie pojawi się znacznik pozwalający na odróżnienie e-recepty od recepty papierowej. O szczegóły należy pytać dostawcę oprogramowania.
 • Czy w trakcje realizacji e-recepty będzie można zmienić ilość wydawanych opakowań? Jeśli tak, do jakiego momentu realizacji?
  Obowiązują takie same zasady, jak dotychczas tzn. rezygnacji przed zafiskalizowaniem transakcji można dokonać zawsze, a po zakończeniu transakcji można wykonać korektę. Wprowadzenie e-recept nie zmienia w żaden sposób tego procesu.

Pytania dotyczące sprawozdań refundacyjnych oraz systemu NFZ

 • Czy System P1 będzie integralny z systemem NFZ?
  Tak, prace w zakresie projektu P1 obejmują integrację z systemem NFZ. Sprawozdania do NFZ są wysyłane na dotychczasowych zasadach.
 • Czy system ułatwi sprawozdawczość dla NFZ?
  Sprawozdania do NFZ, jak i ich korekty będą wysyłane na dotychczasowych zasadach.
 • Kiedy będą przesyłane korekty do NFZ?
  Sprawozdania do NFZ, jak i ich korekty będą wysyłane na dotychczasowych zasadach.
 • Czy możliwe będzie cofnięcie recepty po wysłaniu sprawozdania do NFZ?
  Korektę e-recepty wykonuje się na dotychczasowych zasadach, podobnie korektę sprawozdań do NFZ.
Zobacz wszystkie pytania

Praktyczne porady

W przypadku e-recept obowiązuje zasada 1 e-recepta = 1 lek. E-recepty są grupowane w pakiety.

W skład pakietu wchodzić może od 1 do 5 e-recept, niezależnie od znajdujących się na nich leków.

Pacjent może otrzymać informację o wystawionych e-receptach na 3 sposoby:

 1. w postaci 4-cyfrowego kodu dostępowego przesłanego SMS-em
 2. w postaci wydruku informacyjnego otrzymanego za pomocą wiadomości e-mail
 3. w postaci wydruku informacyjnego, otrzymanego podczas wizyty lekarskiej

Recepty pro auctore, pro familiae, transgraniczne, dla osób o nieustalonej tożsamości, na import docelowy, weterynaryjne będą wystawiane w postaci papierowej.

Zobacz wszystkie praktyczne porady

Praktyczne porady

W przypadku e-recept obowiązuje zasada 1 e-recepta = 1 lek. E-recepty są grupowane w pakiety.

W skład pakietu wchodzić może od 1 do 5 e-recept, niezależnie od znajdujących się na nich leków.

Pacjent może otrzymać informację o wystawionych e-receptach na 3 sposoby:

 1. w postaci 4-cyfrowego kodu dostępowego przesłanego SMS-em
 2. w postaci wydruku informacyjnego otrzymanego za pomocą wiadomości e-mail
 3. w postaci wydruku informacyjnego, otrzymanego podczas wizyty lekarskiej

Recepty pro auctore, pro familiae, transgraniczne, dla osób o nieustalonej tożsamości, na import docelowy, weterynaryjne będą wystawiane w postaci papierowej.

Zobacz wszystkie praktyczne porady

Pliki do pobrania