Jak możemy pomóc?

Farmaceuci z całego kraju zadali nam szereg pytań dotyczących działania systemu elektronicznej recepty. Poniżej odpowiadamy na te najczęściej zadawane.

Podłączenie do Systemu P1 - składanie wniosku w SOW otwiera się w nowej karcie i funkcjonowanie systemu

 • Do kiedy należy złożyć wniosek o dostęp do systemu P1?
  Apteki/ punkty apteczne są zobowiązane do zgłoszenia CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1, oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, od 1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych będzie następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1. Należy pamiętać, że warunkiem złożenia wniosku jest poprawność i aktualność danych w Rejestrze Aptek (Numer Prawa Wykonywania Zawodu Kierownika Apteki) oraz w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (numer PESEL oraz NPWZ).
 • Czy certyfikaty potrzebne do złożenia wniosków w Systemie P1 są darmowe?
  W celu złożenia wniosku o dostęp do systemu P1 konieczne jest podpisanie wniosku przez kierownika apteki bezpłatnym Profilem Zaufanym lub płatnym podpisem kwalifikowanym. Pozostałe certyfikaty, generowane w ramach składania wniosku w SOW (System Obsługi Wniosków https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek) są bezpłatne.
 • Czy wniosek o podłączenie do Systemu P1, w którym wpisuje się dane kierownika apteki musi być również podpisywany Profilem Zaufanym kierownika, czy może być to podpis właściciela?
  Wniosek musi być podpisany ( Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym) przez Kierownika Apteki, tzn. osobę której numer PWZ jest podawany na etapie uzupełniania wniosku o dostęp do systemu P1.
 • Jak będzie sprawdzana tożsamość kierownika apteki?
  Tożsamość na potrzeby złożenia wniosku o dostęp do Systemu P1 jest weryfikowana na podstawie danych rejestrowych (Centralny Rejestr Farmaceutów oraz Rejestr Aptek) oraz Profilu Zaufanego/ podpisu kwalifikowanego, którym autoryzowany jest wniosek składany w SOW (System Obsługi Wniosków: https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek ). Najważniejsze dane to Numer Prawa Wykonywania Zawodu (NPWZ) oraz PESEL.

Funkcjonalność i obsługa e-recepty w systemach aptecznych

 • Czy będzie możliwość korekty e-recepty przez farmaceutę, np. zmiana odpłatności?
  Treść e-recepty nie podlega modyfikacji przez farmaceutę. Jednak zmiana poziomu odpłatności jest możliwa i w takiej sytuacji odpłatność ta będzie odnotowana w Dokumencie Realizacji Recepty (odpowiednik obecnej taksacji). O szczegóły w jaki sposób można to zrobić technicznie, należy dopytać dostawcę oprogramowania aptecznego.
 • Czy e-recepty będą archiwizowane?
  Tak, e-recepty będą przechowywane w systemie P1 tak długo, jak zobowiązują do tego przepisy prawa.
 • W jaki sposób będzie wyglądało zestawienie e-recept (tzw. paski dla recept refundowanych/nierefundowanych)?
  Zestawienie będzie wyglądało w taki sam sposób, jak w przypadku recept papierowych, przy czym na zestawieniu przy e-recepcie pojawi się znacznik pozwalający na odróżnienie e-recepty od recepty papierowej. O szczegóły należy pytać dostawcę oprogramowania.
 • Czy w trakcje realizacji e-recepty będzie można zmienić ilość wydawanych opakowań? Jeśli tak, do jakiego momentu realizacji?
  Obowiązują takie same zasady, jak dotychczas tzn. rezygnacji przed zafiskalizowaniem transakcji można dokonać zawsze, a po zakończeniu transakcji można wykonać korektę. Wprowadzenie e-recept nie zmienia w żaden sposób tego procesu.

Pytania dotyczące sprawozdań refundacyjnych oraz systemu NFZ

 • Czy System P1 będzie integralny z systemem NFZ?
  Tak, prace w zakresie projektu P1 obejmują integrację z systemem NFZ. Sprawozdania do NFZ są wysyłane na dotychczasowych zasadach.
 • Czy system ułatwi sprawozdawczość dla NFZ?
  Sprawozdania do NFZ, jak i ich korekty będą wysyłane na dotychczasowych zasadach.
 • Kiedy będą przesyłane korekty do NFZ?
  Sprawozdania do NFZ, jak i ich korekty będą wysyłane na dotychczasowych zasadach.
 • Czy możliwe będzie cofnięcie recepty po wysłaniu sprawozdania do NFZ?
  Korektę e-recepty wykonuje się na dotychczasowych zasadach, podobnie korektę sprawozdań do NFZ.
Zobacz wszystkie pytania