Praktyczne porady

W przypadku e-recept obowiązuje zasada 1 e-recepta = 1 lek. E-recepty są grupowane w pakiety.

W skład pakietu wchodzić może od 1 do 5 e-recept, niezależnie od znajdujących się na nich leków.

Pacjent może otrzymać informację o wystawionych e-receptach na 3 sposoby:

  1. w postaci 4-cyfrowego kodu dostępowego przesłanego SMS-em
  2. w postaci wydruku informacyjnego otrzymanego za pomocą wiadomości e-mail
  3. w postaci wydruku informacyjnego, otrzymanego podczas wizyty lekarskiej

Recepty pro auctore, pro familiae, transgraniczne, dla osób o nieustalonej tożsamości, na import docelowy, weterynaryjne będą wystawiane w postaci papierowej.

Zobacz wszystkie praktyczne porady

Praktyczne porady

W przypadku e-recept obowiązuje zasada 1 e-recepta = 1 lek. E-recepty są grupowane w pakiety.

W skład pakietu wchodzić może od 1 do 5 e-recept, niezależnie od znajdujących się na nich leków.

Pacjent może otrzymać informację o wystawionych e-receptach na 3 sposoby:

  1. w postaci 4-cyfrowego kodu dostępowego przesłanego SMS-em
  2. w postaci wydruku informacyjnego otrzymanego za pomocą wiadomości e-mail
  3. w postaci wydruku informacyjnego, otrzymanego podczas wizyty lekarskiej

Recepty pro auctore, pro familiae, transgraniczne, dla osób o nieustalonej tożsamości, na import docelowy, weterynaryjne będą wystawiane w postaci papierowej.

Zobacz wszystkie praktyczne porady