Praktyczne porady

W przypadku e-recept obowiązuje zasada 1 e-recepta = 1 lek. E-recepty są grupowane w pakiety.

W skład pakietu wchodzić może od 1 do 5 e-recept, niezależnie od znajdujących się na nich leków.

Pacjent może otrzymać informację o wystawionych e-receptach na 3 sposoby:

  1. w postaci 4-cyfrowego kodu dostępowego przesłanego SMS-em
  2. w postaci wydruku informacyjnego otrzymanego za pomocą wiadomości e-mail
  3. w postaci wydruku informacyjnego, otrzymanego podczas wizyty lekarskiej

Recepty pro auctore, pro familiae, transgraniczne, dla osób o nieustalonej tożsamości, na import docelowy, weterynaryjne będą wystawiane w postaci papierowej.

Najpopularniejszą do tej pory formą, za pomocą której były przekazywane informacje o e-recepcie w aptece, był wydruk informacyjny, na którym znajdują się wszystkie niezbędne do realizacji dane o leku.

W skład pakietu wchodzić może od 1 do 5 e-recept. 1 e-receptę można zrealizować w jednej aptece, a pozostałe e-recepty z pakietu w różnych aptekach.

Istnieje możliwość częściowej realizacji e-recepty w ramach jednej apteki, zarówno w przypadku recept nierefundowanych, jak i refundowanych.

Sprawozdania refundacyjne do Narodowego Funduszu Zdrowia z realizacji e-recept będą przekazywane na dotychczasowych zasadach.

Dla recept papierowych od 1 stycznia 2019 r. są wystawiane Dokumenty Realizacji Recept, do których pacjent ma dostęp w Internetowym Koncie Pacjenta. Wyjątkami są realizacje dla recept transgranicznych, weterynaryjnych oraz dla osób o nieustalonej tożsamości, które są generowane na dotychczasowych zasadach.

Praktyczne porady

W przypadku e-recept obowiązuje zasada 1 e-recepta = 1 lek. E-recepty są grupowane w pakiety.

W skład pakietu wchodzić może od 1 do 5 e-recept, niezależnie od znajdujących się na nich leków.

Pacjent może otrzymać informację o wystawionych e-receptach na 3 sposoby:

  1. w postaci 4-cyfrowego kodu dostępowego przesłanego SMS-em
  2. w postaci wydruku informacyjnego otrzymanego za pomocą wiadomości e-mail
  3. w postaci wydruku informacyjnego, otrzymanego podczas wizyty lekarskiej

Recepty pro auctore, pro familiae, transgraniczne, dla osób o nieustalonej tożsamości, na import docelowy, weterynaryjne będą wystawiane w postaci papierowej.

Najpopularniejszą do tej pory formą, za pomocą której były przekazywane informacje o e-recepcie w aptece, był wydruk informacyjny, na którym znajdują się wszystkie niezbędne do realizacji dane o leku.

W skład pakietu wchodzić może od 1 do 5 e-recept. 1 e-receptę można zrealizować w jednej aptece, a pozostałe e-recepty z pakietu w różnych aptekach.

Istnieje możliwość częściowej realizacji e-recepty w ramach jednej apteki, zarówno w przypadku recept nierefundowanych, jak i refundowanych.

Sprawozdania refundacyjne do Narodowego Funduszu Zdrowia z realizacji e-recept będą przekazywane na dotychczasowych zasadach.

Dla recept papierowych od 1 stycznia 2019 r. są wystawiane Dokumenty Realizacji Recept, do których pacjent ma dostęp w Internetowym Koncie Pacjenta. Wyjątkami są realizacje dla recept transgranicznych, weterynaryjnych oraz dla osób o nieustalonej tożsamości, które są generowane na dotychczasowych zasadach.