e-dokumentacja medyczna (EDM)

Dokumentacja integracyjna dla zgód pacjenta
Specyfikacja interfejsów dla dostawców oprogramowania rynku medycznego w obszarze zgód pacjentów w kontekście integracji z Systemem P1.

Pod tym linkiem udostępniono dokumentację techniczną dla dostawców oprogramowania podlegającego integracji z Systemem P1 w zakresie obsługi zgód pacjenta na dostęp do informacji o stanie zdrowia oraz do dokumentacji medycznej. Przedmiotowa dokumentacja zawiera zarówno wykaz i opis usług jak również specyfikację WSDL.  
Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej:
Opracowanie dotyczące reguł biznesowych i walidacyjnych dla typów elektronicznej dokumentacji medycznej w postaci Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA stanowiąca polską implementację standardu HL7 CDA na potrzeby EDM przetwarzanej w Systemie P1.

Pod tym linkiem dostępne są aktualne reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Celem opracowania jest zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej wybranych dokumentów medycznych w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie w Systemie P1 zgodnie z założeniami przyjętymi dla Projektu P1 oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami. Przedmiotowe wydanie obejmuje dwie grupy typów dokumentów:

  1. E-recepta, realizacja e-recepty, e-skierowanie i e-zlecenie, przetwarzane w Systemie P1
  2. Karta informacyjna leczenia szpitalnego, Karta odmowy izby przyjęć, Informacja dla lekarza kierującego/POZ, Konsultacja lekarska, Sprawozdanie z badania laboratoryjnego, Opis badania diagnostycznego, Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej (w tym: Karta wywiadu pielęgniarskiego, Karta oceny stanu pacjenta, Karta wypisu ze wskazówkami dla pacjenta, Raport pielęgniarski), Wpis do karty uodpornienia oraz Protokół operacyjny, które nie będą przetwarzane w Systemie P1, a jedynie w nim indeksowane celem wyszukiwania na potrzeby ogólnopolskiej wymiany.  
Dostęp do środowiska integracyjnego P1:
Procedura uzyskania dostępu do środowiska integracyjnego pozwalającego na ewaluację poprawności implementacji usług sieciowych, których specyfikacja była przedmiotem publikacji w ramach realizacji Projektu P1.
Aby uzyskać dostęp do ww. środowiska należy wypełnić załączony wniosek.
Dokumentacja integracyjna dla zgód pacjenta
Specyfikacja interfejsów dla dostawców oprogramowania rynku medycznego w obszarze zgód pacjentów w kontekście integracji z Systemem P1.

Pod tym linkiem udostępniono dokumentację techniczną dla dostawców oprogramowania podlegającego integracji z Systemem P1 w zakresie obsługi zgód pacjenta na dostęp do informacji o stanie zdrowia oraz do dokumentacji medycznej. Przedmiotowa dokumentacja zawiera zarówno wykaz i opis usług jak również specyfikację WSDL.  
Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej:
Opracowanie dotyczące reguł biznesowych i walidacyjnych dla typów elektronicznej dokumentacji medycznej w postaci Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA stanowiąca polską implementację standardu HL7 CDA na potrzeby EDM przetwarzanej w Systemie P1.

Pod tym linkiem dostępne są aktualne reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Celem opracowania jest zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej wybranych dokumentów medycznych w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie w Systemie P1 zgodnie z założeniami przyjętymi dla Projektu P1 oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami. Przedmiotowe wydanie obejmuje dwie grupy typów dokumentów:

  1. E-recepta, realizacja e-recepty, e-skierowanie i e-zlecenie, przetwarzane w Systemie P1
  2. Karta informacyjna leczenia szpitalnego, Karta odmowy izby przyjęć, Informacja dla lekarza kierującego/POZ, Konsultacja lekarska, Sprawozdanie z badania laboratoryjnego, Opis badania diagnostycznego, Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej (w tym: Karta wywiadu pielęgniarskiego, Karta oceny stanu pacjenta, Karta wypisu ze wskazówkami dla pacjenta, Raport pielęgniarski), Wpis do karty uodpornienia oraz Protokół operacyjny, które nie będą przetwarzane w Systemie P1, a jedynie w nim indeksowane celem wyszukiwania na potrzeby ogólnopolskiej wymiany.  
Dostęp do środowiska integracyjnego P1:
Procedura uzyskania dostępu do środowiska integracyjnego pozwalającego na ewaluację poprawności implementacji usług sieciowych, których specyfikacja była przedmiotem publikacji w ramach realizacji Projektu P1.
Aby uzyskać dostęp do ww. środowiska należy wypełnić załączony wniosek.

Wniosek o dostęp do środowiska