e-Krew

O systemie

System e-Krew to rozwiązanie informatyczne, którego celem jest wsparcie Publicznej Służby Krwi w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.

System ma być wykorzystywany jako podstawowe narzędzie pracy Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z kompleksową obsługą Dawcy oraz zadania z obszaru badań, ekspedycji i zarządzania jakością.

System e-Krew jest również gotowy do współpracy z dostawcami rozwiązań w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz prowadzenia jednolitej polityki informacyjnej dla dostawców zewnętrznych. Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z dostawcami zewnętrznymi dostępne są tutaj.

Dla kogo?

Użytkownikami systemu e-Krew są pracownicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, pracujący w Centrali, Oddziałach Terenowych oraz osoby obsługujące Dawców podczas akcji wyjazdowych.

Korzyści

Dawcom system e-Krew umożliwi:

 • zaplanowanie wizyty w punkcie pobierania krwi,

 • zgłoszenie samodyskwalifikacji,

 • dostęp do wybranych informacji, takich jak:

 • wyniki bezpłatnych badań,

 • termin do oddania kolejnej donacji,

 • informacja o dyskwalifikacjach,

 • zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,

 • uzyskanie zaświadczeń (np. dla pracodawcy o pobycie w placówce CKIK uprawniające do dnia wolnego w pracy, lub dla Urzędu Skarbowego o honorowym oddaniu krwi).

Szpitale otrzymają przede wszystkim możliwość:

 • składania elektronicznych zamówień na krew i jej składniki,

 • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,

 • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,

 • zlecanie wykonania badań immunohematologicznych oraz wgląd do ich wyników.

Centrom Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa system pozwoli:

 • prowadzić rejestrację dawców i donacji w sposób elektroniczny,

 • prowadzić procesy preparatyki i badań diagnostycznych w jednolitym systemie informatycznym,

 • ograniczyć uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,

 • dostosować liczbę i rodzaje donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,

 • optymalizować gospodarowanie zapasami krwi.

Przygotowanie do wdrożenia systemu e-Krew w CKiK

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z systemem e-Krew – jego funkcjonalnościami, zasadami działania i logiką procesów.

Zamieszczone materiały filmowe i instruktażowe pozwalają zapoznać się z możliwościami systemu e-Krew.

Co należy zrobić?

Krok 1

Prosimy o zapoznanie się z materiałami instruktażowymi. Pokazują one, jak należy korzystać z systemu e-Krew oraz jak wygląda realizacja poszczególnych procesów przy jego użyciu.

Krok 2

Prosimy zapoznać się z Podręcznikiem Użytkownika Systemu e-Krew (plik PDF).

Krok 3

Należy sprawdzić, czy posiadasz niezbędne wyposażenie techniczne, by sprawnie wykonywać pracę przy użyciu systemu e-Krew, tj.:

 • komputer,

 • stałe łącze internetowe,

 • VPN,

 • konto użytkownika systemu – login i hasło przekazuje Administrator Lokalny,

 • drukarka (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy – do opasek, do etykiet, A4), skaner

 • aparatura

Krok 4

Pracownicy Centrum Krwiodawstwa, które zostało formalnie zgłoszone do procesu wdrożenia pełnej wersji systemu e-Krew, mogą samodzielnie sprawdzić, jak działa system i zweryfikować jego możliwości w praktyce bez obawy, że popełnią błąd. Służy do tego szkoleniowy RCKiK.

Szkoleniowy RCKiK

Aby otrzymać dostęp do środowiska szkoleniowego, należy zgłosić się do Administratora Lokalnego CKiK i poprosić o dane do logowania. Wraz z loginem i hasłem wysłane zostaną scenariusze szkoleniowe i dane testowe do pracy na środowisku szkoleniowym.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Zespołem Wdrożeniowym: wdrozenia-ekrew@cez.gov.pl

UWAGA: Środowisko szkoleniowe to narzędzie, które ma służyć poznaniu systemu i sprawdzeniu jego możliwości oraz zweryfikować, czy to, co oferuje system e-Krew, pozwoli wykonywać Państwa pracę. Prosimy nie zgłaszać błędów! Uwagi i sugestie prosimy przekazywać Pełnomocnikowi ds. wdrożeń w Państwa Centrum.

Szkolenia Akademii CeZ

Potrzebujesz szkolenia z systemu e-Krew lub z innych rozwiązań dostarczanych przez Centrum e-Zdrowia? Sprawdź ofertę szkoleniową Akademii CeZ na stronie akademiacez.gov.pl 

Pliki do pobrania