e-recepta transgraniczna

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne(Dz.U z 2021r., poz. 974, z późn. zm.) art. 2 pkt 35aa; art. 95b ust. 2 pkt 3 i ust. 4; art. 96 ust. 1 pkt 4; art. 96a ust. 1, ust. 1a, ust. 1aa, ust. 12; art. 99a ust. 3;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept(Dz.U. z 2020 r., poz. 2424, z późn. zm.). § 1 pkt 2; § 2 ust. 1 pkt 5; § 5 ust. 4, ust. 9; § 5 ust. 5, § 6 ust. 3, § 13; § 14 ust.1 - 4.

Cel

Celem funkcjonalności e-recepty transgranicznej jest umożliwienie zagranicznym Pacjentom zrealizowania e-recepty w polskiej aptece, a także polskim Pacjentom zrealizowania e-recepty za granicą.

Realizacja w Polsce

E-receptę wystawioną w Polsce można zrealizować w:

 • Estonii,
 • Finlandii,
 • Czechach,
 • Chorwacji,
 • Portugalii,
 • Grecji,
 • Hiszpanii (na razie dotyczy aptek z Madrytu, Wysp Kanaryjskich, Kraju Basków, Katalonii, Estremadury, Aragonii, Kastylii i León, Andaluzji, Wspólnoty Walencji oraz Kantabrii),
 • Łotwie,
 • Litwie.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne(Dz.U z 2021r., poz. 974, z późn. zm.) art. 2 pkt 35aa; art. 95b ust. 2 pkt 3 i ust. 4; art. 96 ust. 1 pkt 4; art. 96a ust. 1, ust. 1a, ust. 1aa, ust. 12; art. 99a ust. 3;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept(Dz.U. z 2020 r., poz. 2424, z późn. zm.). § 1 pkt 2; § 2 ust. 1 pkt 5; § 5 ust. 4, ust. 9; § 5 ust. 5, § 6 ust. 3, § 13; § 14 ust.1 - 4.

Cel

Celem funkcjonalności e-recepty transgranicznej jest umożliwienie zagranicznym Pacjentom zrealizowania e-recepty w polskiej aptece, a także polskim Pacjentom zrealizowania e-recepty za granicą.

Realizacja w Polsce

E-receptę wystawioną w Polsce można zrealizować w:

 • Estonii,
 • Finlandii,
 • Czechach,
 • Chorwacji,
 • Portugalii,
 • Grecji,
 • Hiszpanii (na razie dotyczy aptek z Madrytu, Wysp Kanaryjskich, Kraju Basków, Katalonii, Estremadury, Aragonii, Kastylii i León, Andaluzji, Wspólnoty Walencji oraz Kantabrii),
 • Łotwie,
 • Litwie.

Jak mogę wystawić e-receptę transgraniczną?

E-receptę transgraniczną wystawia się tak samo, jak każdą inną e-receptę, za pomocą systemu gabinetowego. Nie ma potrzeby zaznaczania, że jest to e-recepta transgraniczna. Każda e-recepta może być transgraniczną, jeśli tak zaznaczył Pacjent za pośrednictwem IKP.

UWAGA: nie wszystkie e-recepty krajowe będą możliwe do realizacji za granicą!

Recepty, które mogą zostać zrealizowane charakteryzują się następującymi właściwościami:

 1. [status e-recepty] tylko w statusie WYSTAWIONA z ostatnich 12 miesięcy patrząc od daty wystawienia recepty;
 2. [rodzaj leku] na produkty (leki) gotowe:
  1. [Kategoria dostępności leku] oznaczone do realizacji są recepty o kategorii dostępności "Rp" oraz "OTC".
 3. [identyfikator opakowania] e-recepty z poprawnym numerem GTIN/EAN, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić jakie opakowanie leku zostało przepisane;
 4. [refundacja] e-recepty refundowane i nierefundowane;
 5. [tryb wystawienia recepty] może być realizowana dla każdego trybu (Zwykła, Farmaceutyczna, Pielęgniarska, Pielęgniarska na zlecenie lekarza), z dokładnością, że w trybie „Farmaceutyczna” recepta jest wystawiana i od razu realizowana przez Farmaceutę, więc standardowo taka recepta nie pojawi się na liście, bo będzie w statusie ZREALIZOWANA;
 6. [rodzaj recepty elektronicznej] może być realizowany każdy rodzaj (zwykła, pro auctore, pro familia);
 7. [typ leku] jako „realizowalne” ustawiane są tylko recepty, które zawierają produkty z nieokreślonym typem leku lub z określonym typem leku z poniższego zbioru:
  1. Antybiotyk – możliwość realizacji przez 7 dni,
  2. Lek immunologiczny - możliwość realizacji przez 120 dni (liczone zawsze od daty wystawienia recepty),
  3. Wykaz A - możliwość realizacji przez 30 dni (leki przypisane do pozostałych Wykazów są oznaczane jako „nierealizowalne” na liście recept).

Ograniczenia dla pracowników medycznych podczas wystawiania e-recepty transgranicznej

Przepisać na e-receptę transgraniczną można produkty lecznicze gotowe, o kategorii dostępności "Rp" (wydawane z przepisu lekarza) lub "OTC"(wydawane bez przepisu lekarza), leki refundowane oraz nierefundowane.

  Nie jest możliwe wystawienie e-recepty transgranicznej na:
 1. leki psychotropowe, odurzające;
 2. leki recepturowe;
 3. produkty lecznicze o kategorii dostępności "Rpz" (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania);
 4. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Jak możemy pomóc?

Pracownicy medyczni z całego kraju zadali nam szereg pytań dotyczących działania systemu elektronicznej recepty transgranicznej. Poniżej odpowiadamy na te najczęściej zadawane.
Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana

Aspekty prawne 

 • Czy jest możliwość refundacji e-recepty transgranicznej? 

  Tak, zwrot kosztów refundacji możliwy jest w kraju pacjenta. Wymagane jest zawnioskowanie przez Pacjenta o zwrot. W przypadku polskiego Pacjenta wymagane jest złożenie stosownego wniosku do NFZ.

  Więcej informacji udziela NFZ na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-uzyskac-zwrot-kosztow-leczenia-w-ramach-dyrektywy-transgranicznej/.

  Należy złożyć “WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELONYCH NA TERYTORIUM INNEGO NIŻ RZECZPOSPOLITA POLSKA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO – NA PODSTAWIE ART. 42b USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH”

  Uwaga: w przypadku e-recepty transgranicznej we wniosku w punkcie 6.5.1 należy podać klucz dostępu do recepty składający się z 44 cyfr.  

 • Czy e-recepta transgraniczna jest dostępna dla każdego? 

  W przypadku polskiego Pacjenta (bądź Pacjenta z nabytymi prawami do świadczeń na terenie RP) wyjeżdżającego za granicę konieczne do spełnienia są dwa warunki:

  1. ukończony 18. rok życia;
  2. posiadanie Internetowego Konta Pacjenta w celu wyrażenia zgody na obsługę e-recept transgranicznych. 
 • Jakie są wyłączenia i ograniczenia dla pracowników medycznych podczas wystawiania e-recepty transgranicznej? 

  Przepisać na e-receptę transgraniczną można produkty lecznicze gotowe, o kategorii dostępności "Rp" (wydawane z przepisu lekarza) lub "OTC"(wydawane bez przepisu lekarza), leki refundowane oraz nierefundowane. Nie jest możliwe wystawienie e-recepty transgranicznej na:

  1. leki psychotropowe, odurzające;
  2. leki recepturowe;
  3. produkty lecznicze o kategorii dostępności "Rpz" (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania);
  4. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. 
 • Jakie są podstawy prawne e-recepty transgranicznej? 
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz.U z 2021r., poz. 1977, z późn. zm.) art. 2 pkt 35aa; art. 95b ust. 2 pkt 3 i ust. 4; art. 96 ust. 1 pkt 4; art. 96a ust. 1, ust. 1a, ust. 1aa, ust. 1b, ust. 12; art. 99a ust. 3;
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r., poz. 2424, z późn. zm.) § 1 pkt 2; § 2 ust. 1 pkt 5; § 5 ust. 4, ust. 5, ust. 9; § 6 ust. 3, § 13; § 14 ust.1 - 4. 

Wystawienie e-recepty transgranicznej 

 • Jak wystawić e-receptę transgraniczną? 

  E-recepta transgraniczna jest wystawiana w ten sam sposób, co e-recepta krajowa, tj. nie jest ona inaczej oznaczana. W celu wystawienia e-recepty transgranicznej należy:

  1. Zalogować się do aplikacji gabinet.gov.pl;
  2. Na stronie głównej w kategorii „Recepty” wybrać „Stwórz nową”;
  3. Wypełnić dane pacjenta, dla którego wystawić chcemy receptę i kliknąć „Zapisz dane pacjenta”;
  4. Przy wystawieniu nowej recepty wypełniamy informacje o dawkowaniu oraz leku, jak chcemy wystawić i klikamy „Wystaw receptę”;
  5. Po wystawieniu recepty wyświetli się ona na liście pakietów recept, gdzie możliwa będzie Edycja oraz Podpis;
  6. Po kliknięciu opcji „Podpis” należy wybrać sposób, w jaki podpisana zostanie recepta;
  7. Po podpisaniu recepta wyświetli się jako wystawiona.

  Uwaga: Realizacja e-recepty przez Pacjenta za granicą wymaga wyrażenia zgody przez pacjenta za pomocą konta IKP. 

  UWAGA: nie wszystkie e-recepty krajowe będą możliwe do realizacji za granicą!

  E-recepty transgraniczne, które mogą zostać zrealizowane charakteryzują się następującymi właściwościami:

  1. [status e-recepty] tylko w statusie WYSTAWIONA z ostatnich 12 miesięcy patrząc od daty wystawienia e-recepty;
  2. [rodzaj leku] na produkty (leki) gotowe:
   • [Kategoria dostępności leku] oznaczone do realizacji są e-recepty o kategorii dostępności "Rp" (wydawane z przepisu lekarza) oraz "OTC" (wydawane bez przepisu lekarza).
  3. [identyfikator opakowania] e-recepty z poprawnym numerem GTIN/EAN, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić jakie opakowanie leku zostało przepisane;
  4. [refundacja] e-recepty refundowane i nierefundowane;
  5. [tryb wystawienia e-recepty] może być realizowana dla każdego trybu (Zwykła, Farmaceutyczna, Pielęgniarska, Pielęgniarska na zlecenie lekarza), z tym, że w trybie „Farmaceutyczna” recepta jest wystawiana i od razu realizowana przez Farmaceutę, więc standardowo taka recepta nie pojawi się na liście, bo będzie w statusie ZREALIZOWANA;
  6. [rodzaj recepty elektronicznej] może być realizowany każdy rodzaj (zwykła, pro auctore, pro familia);
  7. [typ leku] jako „realizowalne” ustawiane są tylko recepty, które zawierają produkty z nieokreślonym typem leku lub z określonym typem leku z poniższego zbioru:
   • Antybiotyk – możliwość realizacji przez 7 dni,
   • Lek immunologiczny - możliwość realizacji przez 120 dni (liczone zawsze od daty wystawienia recepty),
   • Wykaz A (substancje czynne bardzo silnie działające) - możliwość realizacji przez 30 dni (leki z substancjami czynnymi przypisanymi do pozostałych Wykazów są oznaczane jako „nierealizowalne” na liście recept.  
 • Jakie kraje obecnie realizują funkcjonalność e-recepty transgranicznej? 

  Obecnie kraje, które obsługują wymianę e-recept transgranicznych to: 

  • Estonia,
  • Portugalia,
  • Chorwacja,
  • Finlandia. 
 • Gdzie mogę sprawdzić, czy przyjmowany przez Pacjenta lek jest dostępny w kraju, do którego udaje się Pacjent? Chciał/a/bym mieć pewność, że mój Pacjent będzie mógł wykupić dany lek za granicą, że jest tam wydawany w aptece. 
  Niestety nie ma bazy / listy dostępnych leków z podziałem na kraje. 
 • Czy mogę na e-recepcie transgranicznej przepisać Pacjentowi lek, który nie jest dostępny w Polsce, ale w kraju, do którego jedzie Pacjent jest on dostępny na receptę?  
  Nie. W zakresie przepisywania leków panują takie same zasady, jak przy wystawianiu krajowych e-recept, tj. produkt musi być zarejestrowany w Polsce, a opakowanie leku identyfikowalne po numerze EAN/GTIN. 

Problemy techniczne

 • Gdzie przekazywać problemy techniczne związane z e-receptą transgraniczną? Na jaki adres można kierować zgłoszenia? Np. problemy informatyczne typu recepty nie widać w systemie, recepta błędnie wystawiona na inną osobę itp.

  Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować za pomocą formularza zgłoszeniowego problemów dostępnego pod adresem: https://p1pomoc.cez.gov.pl/ lub na adres mailowy: e-recepta@cez.gov.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny za pośrednictwem Infolinii technicznej: 19 239 lub zza granicy +48 515 239 239

Przydatne informacje

Infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (the eHealth Digital Service Infrastructure - eHDSI) to infrastruktura zapewniająca ciągłość opieki obywatelom europejskim podczas ich podróży zagranicznych w UE. Daje to krajom UE możliwość wymiany danych dotyczących zdrowia w bezpieczny, wydajny i interoperacyjny sposób. Obywatele mogą łatwo rozpoznać dostępność usług pod marką „MyHealth@EU”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_en (ang) oraz w pliku MyHealth@EU - Pytania i Odpowiedzi.

E-recepta i e-realizacja (wytyczne sieci e-Zdrowia dotyczące e-recept (ang)) umożliwiają obywatelom UE uzyskanie leków w aptece znajdującej się w innym kraju UE dzięki przekazywaniu elektronicznej recepty z ich kraju zamieszkania, w którym są zrzeszeni do kraju podróży.

Infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI) ułatwia transgraniczną wymianę danych dotyczących zdrowia, w tym e-recept. Poprzez „usługi podstawowe” Komisja Europejska zapewnia krajom UE wspólną infrastrukturę ICT i usługi przekrojowe (terminologia, interoperacyjność itp.). Następnie mogą stworzyć „usługi ogólne” w celu połączenia krajowych systemów e-Zdrowia za pośrednictwem „Krajowych punktów kontaktowych ds. e-Zdrowia (National Contact Points for eHealth - NCPeH)”, przy wsparciu finansowym z programu „Łącząc Europę” Telekomunikacja (2015-2020).

Grupa ekspertów krajów UE eHealth DSI (the eHealth DSI EU countries Expert Group - eHMSEG) składa się z menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie KPK i nominowanych przez kraje uczestniczące. Członkowie uczestniczą we wdrażaniu i obsłudze transgranicznej infrastruktury e-zdrowia i są odpowiedzialni za tworzenie Krajowych Punktów Kontaktowych ds. e-zdrowia. Zarząd Operacyjny eHealth (the eHealth Operational Management Board - eHOMB) składa się z przedstawicieli służb wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz przewodniczących eHMSEG. Nadzoruje świadczenie usług oraz podejmuje decyzje taktyczne i operacyjne dotyczące eHDSI.

Zobacz wszystkie praktyczne porady

Przydatne informacje

Infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (the eHealth Digital Service Infrastructure - eHDSI) to infrastruktura zapewniająca ciągłość opieki obywatelom europejskim podczas ich podróży zagranicznych w UE. Daje to krajom UE możliwość wymiany danych dotyczących zdrowia w bezpieczny, wydajny i interoperacyjny sposób. Obywatele mogą łatwo rozpoznać dostępność usług pod marką „MyHealth@EU”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_en (ang) oraz w pliku MyHealth@EU - Pytania i Odpowiedzi.

E-recepta i e-realizacja (wytyczne sieci e-Zdrowia dotyczące e-recept (ang)) umożliwiają obywatelom UE uzyskanie leków w aptece znajdującej się w innym kraju UE dzięki przekazywaniu elektronicznej recepty z ich kraju zamieszkania, w którym są zrzeszeni do kraju podróży.

Infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI) ułatwia transgraniczną wymianę danych dotyczących zdrowia, w tym e-recept. Poprzez „usługi podstawowe” Komisja Europejska zapewnia krajom UE wspólną infrastrukturę ICT i usługi przekrojowe (terminologia, interoperacyjność itp.). Następnie mogą stworzyć „usługi ogólne” w celu połączenia krajowych systemów e-Zdrowia za pośrednictwem „Krajowych punktów kontaktowych ds. e-Zdrowia (National Contact Points for eHealth - NCPeH)”, przy wsparciu finansowym z programu „Łącząc Europę” Telekomunikacja (2015-2020).

Grupa ekspertów krajów UE eHealth DSI (the eHealth DSI EU countries Expert Group - eHMSEG) składa się z menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie KPK i nominowanych przez kraje uczestniczące. Członkowie uczestniczą we wdrażaniu i obsłudze transgranicznej infrastruktury e-zdrowia i są odpowiedzialni za tworzenie Krajowych Punktów Kontaktowych ds. e-zdrowia. Zarząd Operacyjny eHealth (the eHealth Operational Management Board - eHOMB) składa się z przedstawicieli służb wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz przewodniczących eHMSEG. Nadzoruje świadczenie usług oraz podejmuje decyzje taktyczne i operacyjne dotyczące eHDSI.

Zobacz wszystkie praktyczne porady
Grafika z logo Unii Europejskiej i napisem: Współfinansowane przez instrument Unii Europejskiej "Łącząc Europę" Transgraniczna e-recepta jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu "Łącząc Europę". Za treść publikacji odpowiada wyłącznie Centrum e-Zdrowia i niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Unii Europejskiej.

Informacja dla Pacjenta