Rozliczanie programu profilaktyka 40 PLUS

Jak prawidłowo rozliczyć badania pacjentów w ramach programu Profilaktyka 40+

Zastanawiasz się czym są reguły walidacyjne w raportach rozliczeniowych programu Profilaktyka 40+?

Poniższa instrukcja pomoże Ci odczytać poprawnie raporty i rozwiązać błędy, jakie pojawiły się podczas raportowania danych do Centrum e-Zdrowia.

Jak wygenerować raport rozliczeniowy z programu Profilaktyka 40+?

W aplikacji gabinet.gov.pl udostępniono 5 raportów rozliczeniowych

 • Profilaktyka 40+ - Raport Ogólny,

 • Profilaktyka 40+ - Raport Szczegółowy,

 • Profilaktyka 40+ Raport Ogólny dla Administratora,

 • Profilaktyka 40+ Raport Szczegółowy dla Administratora,

 • Nierozliczone pozycje - Profilaktyka 40PLUS

Po zalogowaniu do aplikacji gabinet.gov.pl wybierz zakładkę „raporty”, a następnie kliknij „stwórz raport”, wybierając go z prezentowanej listy.

Podczas tworzenia raportu „Profilaktyka 40+ - Raport Ogólny”, „Profilaktyka 40+ - Raport Szczegółowy” określ okres (miesiąc), za który raport powinien zostać pobrany.

Raport „Profilaktyka 40+ - Raport Ogólny” i „Profilaktyka 40+ - Raport Szczegółowy” może pobrać jedynie pracownik medyczny (m.in lekarz, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny), logując się w kontekście komórki, z której świadczenia w ramach programu są realizowane.

Raporty „Profilaktyka 40+ Raport Ogólny dla Administratora”, „Profilaktyka 40+ Raport Szczegółowy dla Administratora” i „Nierozliczone pozycje - Profilaktyka 40PLUS” są widoczne z poziomu administratora oraz wszystkich innych ról.

Instrukcję generowania raportów wraz z ich opisem znajdziesz w tym filmie.

Co to jest reguła walidacyjna? Jak mam poprawić świadczenia, aby poprawnie rozliczyć się z NFZ?

Reguły walidacyjne stoją na straży poprawności przesyłanych zdarzeń medycznych przez podmioty lecznicze. Weryfikują czy wszystkie dane zostały przekazane zgodnie z instrukcją i informują co należy poprawić, jeśli pojawia się problem z rozliczeniem.

Reguła REG_INDEKS wskazuje, iż należy zweryfikować:

 • czy indeks EDM z wynikami badań został zarejestrowany,

 • czy wskazano właściwą referencję do zdarzenia medycznego (indeks EDM musi być powiązany ze zdarzeniem medycznym dla profilaktyki 40 +, typ 9- badanie),

 • czy EDM z wynikami badań jest ustawiona jako „dostępny online”.

Co muszę zrobić? Sprawdź w systemie, czy wyniki badań pacjenta zostały poprawnie przesłane do Centrum e-Zdrowia lub skontaktuj się ze swoim dostawcą oprogramowania.

 • Zapytaj dostawcy, czy twój podmiot powiązał zdarzenie medyczne z indeksem EDM dla danego pacjenta.

 • Sprawdź też z dostawcą czy wyniki badań wysłane z laboratorium do twojego systemu posiadają prawidłowy format HL7CDA

 • Sprawdź, czy EDM z wynikami badań jest „dostępny online”. Dzięki temu pacjent będzie mógł zobaczyć wyniki na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Reguła REG_PODPIS wskazuje, iż należy zweryfikować, czy zdarzenie medyczne i jego składowe zostały podpisane.

Co muszę zrobić? Skontaktuj się ze swoim dostawcą oprogramowania.

Reguła REG_PROCEDURY oznacza, że w ramach zdarzenia medycznego uwzględniono procedurę niezgodną z tymi, które zostały wskazane w skierowaniu pacjenta.

Warunki, które powinny zostać spełnione to:

 • Muszą być zarejestrowane kody ICD-9 dla zdarzenia medycznego

 • Kody muszą się pokrywać z kodami wygenerowanymi na skierowaniu

 • Dostępne kody ICD-9 ze skierowań muszą być zgodne z listą produktów, znajdującą się w Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 202/2021/BPZ

Błędy REG_PROCEDURY mogą pojawić się również wtedy, gdy pacjent posiada na skierowaniu badanie „krew utajona w kale”, ale nie doniósł próbki do badań. Zarejestrowanie tego badania bez wyniku spowoduje pojawienie się reguły walidacyjnej. W przypadku w.w reguły należy sprawdzić także czy podmiot sprawozdaje badanie M71 oraz I99 jednocześnie. Badanie M71 to profil lipidowy, w którego składzie widnieje już I99 tj. badanie cholesterolu całkowitego (powielenie tego samego badania).

Pamiętaj, że reguła reg_procedury, występująca przy jednym z badań pacjenta, nie wpływa na rozliczenie poprawnie zaraportowanych pozostałych badań.

Reguła REG_SKIEROWANIE wymaga sprawdzenia, czy status skierowania pacjenta ramach programu Profilaktyka 40+ to „zrealizowane”.

Co muszę zrobić? Wejdź na Gabinet.gov.pl -> Menu -> Skierowania -> Obsługa realizacji -> Wprowadź identyfikator pacjenta i sprawdź status skierowania. Jeśli mimo wykonanych badań i zarejestrowanego poprawnie zdarzenia medycznego do CeZ status skierowania to „wystawione” lub „u_realizatora”, popraw status, zmieniając go w zakładce „Obsługa realizacji”. Jeśli nie masz dostępu do aplikacji gabinetowej, skontaktuj się ze swoim dostawca oprogramowania.

Przy występującej regule REG_SKIEROWANIE należy zweryfikować również, czy pod jednym numerem skierowania nie zostały zaraportowane dwa różne zdarzenia medyczne.

Reguła REG_DUPILKAT oznacza, że dla danego pacjenta zostały przesłane już zasoby rozliczeniowe (claim).

Co muszę zrobić? W tym przypadku sprawdź w swoim oprogramowaniu zewnętrznym, czy wizyta dla danego pacjenta nie została wysłana do CeZ więcej niż jeden raz (czy zasób rozliczeniowy nie został powielony). Jeśli jest taka nieprawidłowość, popraw dane rozliczeniowe. Zweryfikuj również czy zaraportowany wcześniej niepoprawnie produkt został usunięty.

Reguła REG_PRODUKT_5_01_02_6000026 oznacza, że dla danego świadczenia w sekcji rozliczeniowej ( Claim ) przekazano wielokrotnie produkt 5.01.02.6000026. Wspomniana reguła pojawia się wyłącznie dla nadmiarowo wskazanych produktów. Jeśli dane raportowane są wielokrotnie dla tego produktu, produkt rozliczony zostanie tylko jeden raz.

Co muszę zrobić? Sprawdź w raporcie sprawozdawczym Profilaktyka 40+ - Raport Ogólny, Profilaktyka 40+ - Raport Szczegółowy lub Profilaktyka 40+ Raport Ogólny dla Administratora czy podmiot nie sprawozdaje wielokrotnie tego samego kodu produktu do rozliczenia.

Chcesz dowiedzieć się, co oznaczają inne reguły? Przeczytaj ten artykuł

Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz do nas na adres: gabinet-pomoc@cez.gov.pl