Rekomendacje Rady ds. Interoperacyjności

Rekomendacje dotyczące kompleksowego wsparcia procesu implementacji interoperacyjnych rozwiązań IT opartych o Profile IHE

Rada ds. Interoperacyjności przyjęła jednogłośnie oraz zaleca do stosowania Rekomendacje dotyczące kompleksowego wsparcia procesu implementacji interoperacyjnych rozwiązań IT opartych o Profile IHE w obszarze ochrony zdrowia w Polsce w zakresie obszarów funkcjonalnych:

  • elektroniczne skierowanie;
  • wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej.

Znajdują się w nich zalecenia ekspertów w jaki sposób implementować Profile IHE w systemach informatycznych na poziomie centralnym, a także w rozwiązaniach regionalnych i lokalnych.

Rekomendacje zostały wypracowane przez ekspertów IHE Europe przy współpracy z Centrum oraz członkami zespołu roboczego Rady ds. Interoperacyjność ds. Profili IHE.