Rekomendacje Rady ds. Interoperacyjności w zakresie standaryzacji zarządzania procesem przepływu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów medycznych w szpitalach z dnia 10 czerwca 2021r roku

Zespół Rady ds. Interoperacyjności ds. standaryzacji zarządzania procesem przepływu leków i materiałów medycznych w szpitalach przygotował zbiór zaleceń i sposobu postępowania w zakresie wdrażania skanowania kodów kreskowych w kluczowych obszarach związanych z zarządzaniem procesem przepływu produktów medycznych w szpitalu.

Dokument obejmuje rekomendacje w zakresie wykorzystania standardów interoperacyjności (HL7, GS1) na rzecz uproszczenia, elektronizacji i standaryzacji wybranych procesów dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów medycznych w szpitalach.

Rekomendacje obejmują modele referencyjne tych procesów oraz modele danych ze wskazaniem odpowiednich standardów interoperacyjności:

  • Modele 9 procesów referencyjnych w postaci diagramów, prezentujących sekwencje czynności w ramach poszczególnych procesów;
  • Modele logiczne wybranych danych przetwarzanych w systemach szpitalnych w ramach procesów referencyjnych ze wskazaniem rekomendowanych standardów interoperacyjności, tj. GS1 i HL7;
  • Wskazówki dla dostawców szpitalnych systemów teleinformatycznych w zakresie możliwości implementacji przedmiotowych rekomendacji.