O projekcie

Przejdź do rejestru: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/ra.

Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony jest przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne zgodnie z art. 107 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych.

W rejestrze udostępniane są informacje m.in. nt. zakresu zezwolenia, właściciela, czy dane adresowe apteki. Rejestr ten stanowi referencyjne źródło informacji nt. aptek funkcjonujących na terenie całego kraju.