Rejestr Asystentów Medycznych (RAM)

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Rejestr Asystentów Medycznych (RAM)

umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań

Rejestr Asystentów Medycznych (RAM)

umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań