Rejestr Asystentów Medycznych (RAM)

O projekcie

System dostępny jest pod adresem: https://ram.ezdrowie.gov.pl.

Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań.

RAM będzie zawierał m.in. utworzone upoważnienia do wystawiania e-ZLA, e-recept i e-skierowań wraz z datą ich obowiązywania, jak również określone przepisami prawa dane dotyczące pracownika medycznego (tj. odpowiednio lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów) oraz osoby upoważnionej do ich wystawiania (tj. asystentów medycznych).

  

Jak możemy pomóc?

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie RAM można uzyskać:

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

   

Pytania związane z e-ZLA

W przypadku pytań związanych z wystawieniem zwolnień na portalu PUE ZUS prosimy o kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Mogą Państwo skorzystać również z pomocy pracowników ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej (konsultanci są dostępni w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00):

  • pod numerem telefonu: 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym),
  • za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
  • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl pod zus_centrum_obslugi_tel,
  • przez czat na stronie www.zus.pl.

Więcej informacji znajdą Państwo na www.zus.pl/ezla.

   

Podręcznik użytkownika

Rejestru Asystentów Medycznych (RAM) 


Pobierz Pobierz