Rejestr Decyzji GIF

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Rejestr Decyzji GIF

Rejestr gromadzi decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie: wycofania z obrotu, wstrzymania w obrocie, ponownego dopuszczenia do obrotu, zakazu wprowadzania do obrotu oraz wstrzymaniu reklam

Rejestr Decyzji GIF

Rejestr gromadzi decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie: wycofania z obrotu, wstrzymania w obrocie, ponownego dopuszczenia do obrotu, zakazu wprowadzania do obrotu oraz wstrzymaniu reklam