Rejestr Decyzji GIF

O Rejestrze

Przejdź do rejestru: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/rdg.

Rejestr gromadzi decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie:

  • wycofania z obrotu,
  • wstrzymania w obrocie,
  • ponownego dopuszczenia do obrotu,
  • zakazu wprowadzania do obrotu oraz
  • wstrzymaniu reklam.

Ponadto, Rejestr zawiera dane dotyczące:

  • decyzji,
  • produktów leczniczych zawartych na decyzjach oraz
  • podmiotów odpowiedzialnych.