System Statystyki w Ochronie Zdrowia

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl.

System Statystyki w Ochronie Zdrowia został zrealizowany w ramach projektu ,,Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4).

Głównym zadaniem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), który zastąpił dotychczasowy System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ), jest wsparcie ministra właściwego ds. zdrowia oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia.

Podstawy prawne

Obowiązek składania danych wskazanych w formularzach statystycznych, dostępnych TUTAJ, wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. 2021 poz. 955). Dane te należy przekazać elektronicznie za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, dostępnego pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html.

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 ww. ustawy przewiduje karę grzywny za: odmowę wykonania obowiązku statystycznego oraz przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i po upływie oznaczonego terminu.

Zalecane przeglądarki

Informujemy, że do poprawnego działania Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia wymagana jest darmowa przeglądarka MOZILLA FIREFOX (wersja 65.0.2).

Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SSOZ, bądź pomoc w zakresie logowania do SSOZ można uzyskać dzwoniąc pod wskazane niżej numery telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl.

Pomoc świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.

  • +48 501 369 856,
  • +48 501 370 599,
  • +48 501 369 795.

Lista kontaktowa do administratorów / realizatorów wojewódzkich

Lista kontaktowa do administratorów / realizatorów wojewódzkich znajduje się TUTAJ.

Formularze statystyczne

Formularze statystyczne dostępne są TUTAJ.

Biuletyn statystyczny

Wszystkie biuletyny statystyczne dostępne są TUTAJ.

Podręczniki użytkownika