System Statystyki w Ochronie Zdrowia

Dwa systemy w okresie przejściowym

Rozwijamy System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Robimy to etapowo, po kolei oddając poszczególne funkcjonalności i formularze statystyczne. W okresie przejściowym funkcjonują równolegle dwa systemy: dotychczasowy SSOZ I i nowy SSOZ II. W miarę postępu prac dotychczasowa wersja SSOZ zostanie w pełni zastąpiona nową wersją.

O projekcie

System SSOZ I jest dostępny pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl.

System SSOZ II jest dostępny pod adresem: https://ssoz2.ezdrowie.gov.pl.

System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ I) został zrealizowany w ramach projektu ,,Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4).

Głównym zadaniem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), który zastąpił dotychczasowy System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ), jest wsparcie ministra właściwego ds. zdrowia oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia.

W 2024r. część formularzy statystycznych zostanie udostępniona w nowej wersji systemu SSOZ II, która zostanie upubliczniona od 2 stycznia 2024 roku.

Podstawy prawne

Obowiązek składania danych wskazanych w formularzach statystycznych, dostępnych TUTAJ, wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. 2021 poz. 955). Dane te należy przekazać elektronicznie za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, dostępnego pod poniższymi adresami.

SSOZ I: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html.

Wersja ta jest dedykowana dla następujących formularzy:

 1. Sprawozdań typu MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-24,

 2. Sprawozdań typu MZ-29, MZ-29A,

 3. Sprawozdań typu MZ-15, MZ-19, MZ-30,

 4. Sprawozdań typu MZ-35, MZ-35A, MZ-35B,

 5. Sprawozdań typu MZ-88, MZ-89.

SSOZ II: https://ssoz2.ezdrowie.gov.pl/info.html.

Wersja ta jest dedykowana dla następujących formularzy:

 1. Karty szpitalnej psychiatrycznej MZ/SZp-11B,

 2. Sprawozdań finansowych MZ-03, MZ-BFA, Struktura Zobowiązań, MZ-BFA UW, Struktura Zobowiązań UW,

 3. Sprawozdań typu KCPU G-1,

 4. Sprawozdań typu MZ-45, MZ-45A, MZ-46, MZ-48, MZ-49, MZ-50, MZ-52, MZ-53,

 5. Sprawozdań typu MZ-88A,

 6. Sprawozdań typu MZ-42.

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 ww. ustawy przewiduje karę grzywny za: odmowę wykonania obowiązku statystycznego oraz przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i po upływie oznaczonego terminu.

Zalecane przeglądarki

Informujemy, że do poprawnego działania Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia wymagana jest darmowa przeglądarka:

 • SSOZ I: MOZILLA FIREFOX (wersja 65.0.2)

 • SSOZ II: GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX i inne w aktualnej wersji.

Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SSOZ, bądź pomoc w zakresie logowania do SSOZ można uzyskać na infolinii Centrum e-Zdrowia dostępnej całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku:

Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl.

Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.

 • +48 501 369 856,
 • +48 501 370 599,
 • +48 507 819 812,
 • +48 501 369 795.

Kontakt SSOZ I / SSOZ II

Lista kontaktowa do administratorów / realizatorów wojewódzkich znajduje się TUTAJ.

Formularze statystyczne

Formularze statystyczne dostępne są TUTAJ.

Biuletyn statystyczny

Wszystkie biuletyny statystyczne dostępne są TUTAJ.