Monitorowanie

Dział „Monitorowanie” jest poświęcony podstawowym funkcjom NFZ jako płatnika publicznego, tj. funkcji repartycyjnej oraz kontraktacyjnej. Wypełnianie tych funkcji wymaga od płatnika aktywnego podejścia do monitorowania zjawisk zachodzących w systemie, w szczególności przed i po wprowadzaniu istotnych zmian w zasadach udzielania i finansowania świadczeń.
W tym dziale przedstawiamy raporty, w których zaprezentowano kluczowe zmienne z punktu widzenia poszczególnych obszarów. Zachęcamy również do zapoznania się z zawartością działu Porównanie placówek, w którym wybrane wskaźniki prezentowane są w formie interaktywnej do poziomu świadczeniodawców.

Choroby narządu wzroku

Aktywne monitorowanie w okulistyce

Choroby narządu wzroku

Aktywne monitorowanie w okulistyce

Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego

Aktywne monitorowanie w onkologicznym leczeniu zabiegowym

Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego

Aktywne monitorowanie w onkologicznym leczeniu zabiegowym

Choroby dzieci

Aktywne monitorowanie sekcji P - Choroby dzieci - leczenie zachowawcze

Choroby dzieci

Aktywne monitorowanie sekcji P - Choroby dzieci - leczenie zachowawcze

Diagnostyka obrazowa (TK i RM)

Aktywne monitorowanie w diagnostyce obrazowej (TK i RM)

Diagnostyka obrazowa (TK i RM)

Aktywne monitorowanie w diagnostyce obrazowej (TK i RM)

Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne

Aktywne monitorowanie Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne

Aktywne monitorowanie Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Endoprotezoplastyka

Aktywne monitorowanie zabiegów endoprotezoplastyki

Endoprotezoplastyka

Aktywne monitorowanie zabiegów endoprotezoplastyki

Choroby tarczycy

Aktywne monitorowanie w endokrynologii

Choroby tarczycy

Aktywne monitorowanie w endokrynologii

Wartość refundacji świadczeń i leków

Aktywne monitorowanie wartości refundacji świadczeń i leków

Wartość refundacji świadczeń i leków

Aktywne monitorowanie wartości refundacji świadczeń i leków

Kadry medyczne

Aktywne monitorowanie liczby personelu medycznego

Kadry medyczne

Aktywne monitorowanie liczby personelu medycznego

AMD - neowaskularna (wysiękowa) postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Aktywne monitorowanie leczenia AMD - neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

AMD - neowaskularna (wysiękowa) postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Aktywne monitorowanie leczenia AMD - neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem