Monitorowanie

Dział „Monitorowanie” jest poświęcony podstawowym funkcjom NFZ jako płatnika publicznego, tj. funkcji repartycyjnej oraz kontraktacyjnej. Wypełnianie tych funkcji wymaga od płatnika aktywnego podejścia do monitorowania zjawisk zachodzących w systemie, w szczególności przed i po wprowadzaniu istotnych zmian w zasadach udzielania i finansowania świadczeń.
W tym dziale przedstawiamy raporty, w których zaprezentowano kluczowe zmienne z punktu widzenia poszczególnych obszarów. Zachęcamy również do zapoznania się z zawartością działu Porównanie placówek, w którym wybrane wskaźniki prezentowane są w formie interaktywnej do poziomu świadczeniodawców.

Choroby narządu wzroku

Aktywne monitorowanie w okulistyce

Choroby narządu wzroku

Aktywne monitorowanie w okulistyce

Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego

Aktywne monitorowanie w onkologicznym leczeniu zabiegowym

Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego

Aktywne monitorowanie w onkologicznym leczeniu zabiegowym

Choroby dzieci

Aktywne monitorowanie sekcji P - Choroby dzieci - leczenie zachowawcze

Choroby dzieci

Aktywne monitorowanie sekcji P - Choroby dzieci - leczenie zachowawcze

Diagnostyka obrazowa (TK i RM)

Aktywne monitorowanie w diagnostyce obrazowej (TK i RM)

Diagnostyka obrazowa (TK i RM)

Aktywne monitorowanie w diagnostyce obrazowej (TK i RM)

Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne

Aktywne monitorowanie Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne

Aktywne monitorowanie Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Endoprotezoplastyka

Aktywne monitorowanie zabiegów endoprotezoplastyki

Endoprotezoplastyka

Aktywne monitorowanie zabiegów endoprotezoplastyki

Choroby tarczycy

Aktywne monitorowanie w endokrynologii

Choroby tarczycy

Aktywne monitorowanie w endokrynologii

Wartość refundacji świadczeń i leków

Aktywne monitorowanie wartości refundacji świadczeń i leków

Wartość refundacji świadczeń i leków

Aktywne monitorowanie wartości refundacji świadczeń i leków

Kadry medyczne

Aktywne monitorowanie liczby personelu medycznego

Kadry medyczne

Aktywne monitorowanie liczby personelu medycznego

AMD - neowaskularna (wysiękowa) postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Aktywne monitorowanie leczenia AMD - neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

AMD - neowaskularna (wysiękowa) postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Aktywne monitorowanie leczenia AMD - neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Długość hospitalizacji    

Aktywne monitorowanie długości hospitalizacji 

Długość hospitalizacji    

Aktywne monitorowanie długości hospitalizacji 

Chirurgia robotowa

Aktywne monitorowanie chirurgii robotowej

Chirurgia robotowa

Aktywne monitorowanie chirurgii robotowej

Porody i opieka okołoporodowa

Aktywne monitorowanie porodów i opieki okołoporodowej

Porody i opieka okołoporodowa

Aktywne monitorowanie porodów i opieki okołoporodowej

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Przedmiotem monitorowania jest liczba udzielonych świadczeń w trybie Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna za wskazany okres.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Przedmiotem monitorowania jest liczba udzielonych świadczeń w trybie Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna za wskazany okres.

Leczenie szpitalne

Przedmiotem monitorowania jest liczba hospitalizacji oraz kwota refundacji hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (rodzaj świadczeń 3).

Leczenie szpitalne

Przedmiotem monitorowania jest liczba hospitalizacji oraz kwota refundacji hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (rodzaj świadczeń 3).

Podstawowa opieka zdrowotna

Przedmiotem monitorowania jest liczba porad udzielonych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Podstawowa opieka zdrowotna

Przedmiotem monitorowania jest liczba porad udzielonych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Refundacja apteczna, programy lekowe i chemioterapia

Przedmiotem monitorowania jest wielkość kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych.

Refundacja apteczna, programy lekowe i chemioterapia

Przedmiotem monitorowania jest wielkość kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych.

Świadczenia wysokospecjalistyczne

Przedmiotem monitorowania są świadczenia z zakresów wysokospecjalistycznych. W zestawieniach uwzględniono informacje o świadczeniach wysokospecjalistycznych oraz operacje wad serca i aorty piersiowej, które pierwotnie były rozliczane jako świadczenia wysokospecjalistyczne i są sprawozdawane odrębnie od JGP.

Świadczenia wysokospecjalistyczne

Przedmiotem monitorowania są świadczenia z zakresów wysokospecjalistycznych. W zestawieniach uwzględniono informacje o świadczeniach wysokospecjalistycznych oraz operacje wad serca i aorty piersiowej, które pierwotnie były rozliczane jako świadczenia wysokospecjalistyczne i są sprawozdawane odrębnie od JGP.

Wyroby medyczne

Przedmiotem monitorowania jest realizacji zleceń na wyroby medyczne i obejmuje liczbę zleceń, liczbę pacjentów i kwotę refundacji za dany okres oraz porównanie tych wartości z okresem poprzedzającym i analogicznym okresem w roku poprzednim. W zestawieniu uwzględniono podział według województw.

Wyroby medyczne

Przedmiotem monitorowania jest realizacji zleceń na wyroby medyczne i obejmuje liczbę zleceń, liczbę pacjentów i kwotę refundacji za dany okres oraz porównanie tych wartości z okresem poprzedzającym i analogicznym okresem w roku poprzednim. W zestawieniu uwzględniono podział według województw.

Tryb udzielania świadczeń w onkologii

Aktywne monitorowanie trybów udzielania świadczeń chemioterapii, radioterapii i programów w lekowych w onkologii

Tryb udzielania świadczeń w onkologii

Aktywne monitorowanie trybów udzielania świadczeń chemioterapii, radioterapii i programów w lekowych w onkologii

Nowotwory

Aktywne monitorowanie epidemiologii rejestrowanej, przeżywalności i nakładów na leczenie nowotworów

Nowotwory

Aktywne monitorowanie epidemiologii rejestrowanej, przeżywalności i nakładów na leczenie nowotworów

Psychiatria

Aktywne monitorowanie psychiatrii

Psychiatria

Aktywne monitorowanie psychiatrii