Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Opis przedmiotu monitorowania

Przedmiotem monitorowania jest liczba udzielonych świadczeń w trybie Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna za wskazany okres.

  Raport zawiera zestawienie dotyczące:
 • liczby wizyt,
 • liczby pacjentów,
 • kosztów wizyt
  w rozróżnieniu na świadczenia:
 • pohospitalizacyjne,
 • zabiegowe,
 • zachowawcze,
 • kosztochłonne
  dla:
 • województw,
 • poradni,
 • świadczeniodawców

dla wskazanego okresu oraz dla miesiąca i roku wcześniej – wraz z wyliczoną procentową zmianą dla obu przypadków.

Treści będą sukcesywnie uzupełniane o kolejne zestawienia

Pliki do pobrania