Choroby dzieci

Opis przedmiotu monitorowania

W 2018 roku, Zarządzeniem Nr 66/2018/DSOZ z dnia 29 czerwca 2018 r., Prezes NFZ wprowadził istotne zmiany w sekcji P Jednorodnych Grup Pacjentów. Głównym celem wprowadzonych zmian było skrócenie czasu hospitalizacji. Dodatkowo, podjęto działania mające na celu zwiększenie jakości sprawozdawanych danych (ograniczenie rozpoznań z rozwinięciem „inne” lub „nieokreślone”) oraz wyodrębnienie grup służących do rozliczania alergii i cukrzycy. W przypadku tych 2 grup chorób nastąpiło rozdzielenie stanów ciężkości choroby czy też trudności leczenia (dotyczy to grup P31 - Alergie – ostre stany alergiczne i P32 - Alergie - odczulanie oraz P33 cukrzyca powikłana śpiączką/kwasicą ketonową i P34 Cukrzyca niepowikłana śpiączką/kwasicą ketonową.

Poniżej załączono zbiór materiałów ilustrujący zmiany w tym obszarze, tj. najnowszy raport w formie statycznej oraz załącznik z danymi w formie arkusza kalkulacyjnego.

Raport interaktywny

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował raport, który przedstawia strukturę hospitalizacji w zakresie chorób dziecięcych (sekcja P) wg katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) w latach 2017-2021. Raport przygotowano w formie interaktywnej, która daje możliwość filtrowania danych do poziomu roku, miesiąca, województwa, grupy JGP i rozpoznania. Do raportu dołączono załącznik, który zawiera liczbę hospitalizacji i liczbę osobodni w poszczególnych latach, miesiącach i województwach w formie Excela. Załącznik został zaktualizowany o 2022 rok.

Interaktywny raport znajduje się tutaj.

Plansza otwiera się w nowym oknie, może to zająć kilkanaście sekund.

Pliki do pobrania