Choroby narządu wzroku - aktywne monitorowanie w okulistyce

Edytowano: 5 września 2023 r.

Opis przedmiotu monitorowania

Wprowadzona w lipcu 2018 roku zmiana finansowania sekcji B JGP obejmowała m.in. zniesienie wpływu czasu trwania hospitalizacji na jej wycenę, wprowadzenie wskaźników jakościowych w leczeniu zaćmy (pogorszenie ostrości, pęknięcie torebki tylnej, zapalenie wnętrza gałki ocznej), doprecyzowanie kategorii zaćm powikłanych, wprowadzenie dodatkowych wskaźników finansowych dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń (leczenie jaskry - 250 zabiegów, witrektomia - 400 zabiegów) oraz doprecyzowanie katalogu rozpoznań dla leczenia zachowawczego.

Raport interaktywny przedstawia leczenie chorób oka u osób dorosłych i zawiera m.in.: statystyki dla hospitalizacji osób dorosłych oraz informacje o leczeniu najczęstszych schorzeń i zabiegach. Plansze będą aktualizowane okresowo.

Dane w raporcie aktualizowane są raz na kwartał.

Udział hospitalizacji według czasu trwania (4 kwartał 2022)

Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

Raport interaktywny

Interaktywny raport znajduje się tutaj.

Plansza otwiera się w nowym oknie, może to zająć kilkanaście sekund.