Aktywne monitorowanie Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Edytowano: 8 lutego 2022 r. 

Opis przedmiotu monitorowania

W 2015 r. rozpoczął funkcjonowanie tzw. pakiet onkologiczny. Jego nieodłącznym elementem jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO), której zadaniem jest usystematyzowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

W celu monitorowania liczby wystawianych kart DiLO, Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia interaktywną aplikację. Przedstawia ona zmiany w liczbie wydanych kart DiLO (również w ujęciu regionalnym).

Dane w aplikacji odświeżane są co miesiąc. Informacje dotyczące kart DiLO zmieniają się z miesiąca na miesiąc, także wstecz. Wystawione karty, jeżeli nie przeszły do kolejnego etapu, mogą zostać anulowane. W miejsce anulowanej karty, pojawia się nowa, dlatego niewielkie różnice w danych mogą występować nawet w statystykach sprzed kilku miesięcy.

 

Raport interaktywny

Interaktywny raport znajduje się tutaj.

Po kliknięciu raport otworzy się w nowym oknie. Aplikacja uruchomi się w ciągu kilkunastu sekund.