Długość hospitalizacji

Przedmiotem monitorowania jest długość hospitalizacji w latach 2012-2022, a wyniki przedstawiono w formie raportu interaktywnego.

  Raport zawiera informacje na temat kształtowania się długości hospitalizacji w kolejnych latach i różnych przekrojach, takich jak:

 • tryb przyjęcia,
 • tryb wypisu,
 • rodzaj hospitalizacji,
 • typ świadczeniodawcy.

Narzędzie daje dodatkową możliwość filtrowania po hospitalizacjach, które trwały do 7 dni.

  Ponadto, w raporcie można sprawdzić:

 • jaki procent wszystkich hospitalizacji z danego roku (dla wybranych filtrów) stanowiły hospitalizacje, które rozpoczęły i skończyły się w danym dniu tygodnia;
 • jaki procent wszystkich hospitalizacji z danego roku (dla wybranych filtrów) stanowiły hospitalizacje, które trwały wskazaną liczbę dni;
 • jaki procent wszystkich hospitalizacji (dla wybranych filtrów), zakończył się w danym dniu w przypadku przyjęcia we wskazanym dniu tygodnia dla kolejnych lat (nie uwzględnia hospitalizacji powyżej tygodnia);
 • jaki jest średni czas hospitalizacji dla kolejnych lat według dnia tygodnia przyjęcia pacjenta do szpitala.