Aktywne monitorowanie liczby personelu medycznego

Opis przedmiotu monitorowania

Przedmiotem monitorowania jest liczba personelu medycznego w poszczególnych zawodach medycznych wykazana przez świadczeniodawców do realizacji świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Raport interaktywny pozwala Zainteresowanym na wyfiltrowanie informacji wg pożądanego przekroju dla konkretnej grupy zawodowej m.in. do poziomu województwa, dziedziny medycyny czy rodzaju świadczeń.

W przyszłości planowane są aktualizacje raportu.

Raport interaktywny

Interaktywny raport znajduje się tutaj. Plansza otwiera się w nowym oknie.