Leczenie szpitalne

Opis przedmiotu monitorowania

Przedmiotem monitorowania jest liczba hospitalizacji oraz kwota refundacji hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (rodzaj świadczeń 3).

    Zawiera on informacje nt.:
  • struktury liczby hospitalizacji wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału) oraz województwa;
  • struktury liczby hospitalizacji i ich wartości wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału);
  • odsetka hospitalizacji, dla których rozpoznanie główne przy wypisie na piątym znaku posiadało cyfrę '9' (nieokreślone) wg poziomu szpitala w ramach PSZ;
  • liczby hospitalizacji i ich wartości wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału), województwa, poziomu szpitala w ramach PSZ oraz sekcji JGP;
  • liczby hospitalizacji i ich wartości wg sekcji JGP, produktu rozliczeniowego oraz poziomu szpitala w ramach PSZ;
  • liczby hospitalizacji i ich wartości wg sekcji JGP, województwa oraz świadczeniodawcy;
  • liczby hospitalizacji, średniej długości hospitalizacji wg trybu przyjęcia, charakteru hospitalizacji i sekcji JGP.

Raport zawiera dane w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej. W celu umożliwienia porównania, statystyki zostały przedstawione dla miesiąca poprzedniego oraz analogicznego w poprzednim roku.


Pliki do pobrania