Leczenie szpitalne

Opis przedmiotu monitorowania

Przedmiotem monitorowania jest liczba hospitalizacji oraz kwota refundacji hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (rodzaj świadczeń 3).

  Zawiera on informacje nt.:
 • struktury liczby hospitalizacji wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału) oraz województwa;
 • struktury liczby hospitalizacji i ich wartości wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału);
 • odsetka hospitalizacji, dla których rozpoznanie główne przy wypisie na piątym znaku posiadało cyfrę '9' (nieokreślone) wg poziomu szpitala w ramach PSZ;
 • liczby hospitalizacji i ich wartości wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału), województwa, poziomu szpitala w ramach PSZ oraz sekcji JGP;
 • liczby hospitalizacji i ich wartości wg sekcji JGP, produktu rozliczeniowego oraz poziomu szpitala w ramach PSZ;
 • liczby hospitalizacji i ich wartości wg sekcji JGP, województwa oraz świadczeniodawcy;
 • liczby hospitalizacji, średniej długości hospitalizacji wg trybu przyjęcia, charakteru hospitalizacji i sekcji JGP.

Raport zawiera dane w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej. W celu umożliwienia porównania, statystyki zostały przedstawione dla miesiąca poprzedniego oraz analogicznego w poprzednim roku.

Rozliczanie produktów związanych z COVID-19

 • 03.2020-02.2021 - rozliczenia były poza komunikatem SWIAD, COVID miał oddzielne produkty
 • 03.2021 - 03.2022- rozliczenia były komunikatem SWIAD, ale COVID miał oddzielne produkty
 • 04.2022- dziś - COVID rozliczany jest normalnym JGP równoważnie do grypy czy innych infekcji GDO


Pliki do pobrania