Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego - Aktywne monitorowanie w onkologicznym leczeniu zabiegowym

Opis przedmiotu monitorowania

Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in.  poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między województwami i ośrodkami oraz wskazywanie perspektyw (długo i krótkookresowych).

W lipcu 2018 roku wprowadzono możliwość rozliczania świadczeń zabiegowych (katalog 3c) z uwzględnieniem współczynników korygujących dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń w ramach pakietu onkologicznego.

Progi liczbowe zostały zdefiniowane odrębnie dla grup wybranych grup nowotworów złośliwych i wynoszą:

 

Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez stopniową centralizację świadczeń. Należy podkreślić, że powyższe dotyczy tylko zabiegów realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach tzw. pakietu onkologicznego. W związku z tym promowana jest również wielodyscyplinarność leczenia oraz jego rozpoczęcie w określonym w ramach pakietu onkologicznego terminie. 

Pliki do pobrania