Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego - Aktywne monitorowanie w onkologicznym leczeniu zabiegowym

Edytowano: 7 lipca 2023 r. 

Opis przedmiotu monitorowania

Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in. poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między województwami i ośrodkami oraz wskazywanie perspektyw (długo i krótkookresowych).

W lipcu 2018 roku wprowadzono możliwość rozliczania świadczeń zabiegowych (katalog 3c) z uwzględnieniem współczynników korygujących dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń w ramach pakietu onkologicznego.

Progi liczbowe zostały zdefiniowane odrębnie dla grup wybranych grup nowotworów złośliwych i wynoszą:

Dodatkowo wprowadzono onkologiczne grupy JGP oraz kompleksową opiekę onkologiczną w leczeniu nowotworów jelita grubego oraz nowotworów piersi, które ujęto w raporcie.

Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez stopniową centralizację świadczeń chirurgicznych oraz promowanie wielodyscyplinarności i kompleksowości leczenia.

Raport interaktywny

W celu monitorowania efektów wprowadzanych zmian w sposobie rozliczania świadczeń w obszarze onkologii NFZ udostępnia interaktywną aplikację, która w sposób graficzny prezentuje m.in. wskaźniki takie jak: liczba zabiegów, liczba ponownych hospitalizacji zabiegowych, liczba podmiotów, które osiągnęły założone progi realizacji świadczeń. Raport monitorujący ma postać Aplikacji Power BI i znajduje się tutaj. Plansza otwiera się w nowym oknie, może to zająć kilkanaście sekund.


Pliki do pobrania