Porody i opieka okołoporodowa

Opis przedmiotu monitorowania

Przygotowano raport interaktywny, który prezentuje wskaźniki dotyczące porodów i opieki okołoporodowej w latach 2019-2023. W raporcie zastosowano podział na szpitale, które są odrębnymi placówkami z punktu widzenia pacjenta. Uwzględniono również placówki udzielające świadczeń w ramach KOC – Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

Dodatkowo, aby możliwe było analizowanie wskaźników również z perspektywy świadczeniodawców, w załączniku w formacie xlsx zaprezentowano te same wskaźniki w podziale na świadczeniodawców w rozumieniu umów NFZ.

W przyszłości planowane jest rozszerzenie raportu, między innymi o wskaźniki dotyczące noworodków i długości pobytu.

Załącznik do raportu