Aktywne monitorowanie chirurgii robotowej

Opis przedmiotu monitorowania

W zestawieniach przedstawiono dane o finansowanym przez NFZ leczeniu chirurgicznym:

  • raka gruczołu krokowego,
  • raka jelita grubego,
  • raka macicy,

w asyście robota.

Zestawienia zawierają informacje na temat liczby zabiegów, średniego czasu pobytu oraz wartości refundacji u poszczególnych świadczeniodawców w ujęciu miesięcznym.

Dla raka gruczołu krokowego dane prezentowane są od 1 kwietnia 2022 roku, dla raka jelita grubego i macicy od 1 września 2023 roku.

Pliki do pobrania