Aktywne monitorowanie zabiegów prostatektomii radykalnej z zastosowaniem systemu robotowego

Opis przedmiotu monitorowania

W zestawieniu przedstawiono dane o refundowanych przez NFZ zabiegach prostatektomii radykalnej przeprowadzonych z asystą robota chirurgicznego w 2022 r. Informacje zaprezentowano w przekroju miesięcznym na poziome świadczeniodawcy.

Zestawienia zawiera informacje na temat liczby zabiegów prostatektomii radykalnej wykonanych w asyście robota chirurgicznego, średniego czasu pobytu oraz wartości refundacji u poszczególnych świadczeniodawców w ujęciu miesięcznym.

Dane prezentowane są za 2022 r. - Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zabiegi radykalnej prostatektomii przy pomocy robota chirurgicznego od 1 kwietnia 2022 roku. 

Pliki do pobrania