Aktywne monitorowanie psychiatrii

Raport przedstawia wybrane statystyki w zakresie świadczeń z psychiatrii.

Dane dotyczą:

 • świadczeń gdzie rozpoznaniem głównym wg ICD-10 było rozpoznanie z rozdziału V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00–F99) lub rozpoznanie G30 - Choroba Alzheimera
 • rozliczonych w rodzaju świadczeń 04 - „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień” lub rozliczonych w ramach umowy o typie „18/4”
 • leków refundowanych, w podgrupach terapeutycznych ATC
 • N05 - Leki psycholeptyczne
 • N06 - Psychoanaleptyki

w tym podgrup farmakologicznych:

 • N05A - Leki przeciwpsychotyczne
 • N05B - Leki przeciwlękowe (anksjolityki)
 • N05C - Leki nasenne i uspokajające
 • N06A - Leki przeciwdepresyjne
 • N06B - Połączenia psycholeptyków i psychoanaleptyków
 • N06C - Leki przeciwpsychotyczne

W przypadku świadczeń jako rok przyjęto rok rozliczenia świadczenia zaś w przypadku leków rok realizacji recepty.

Dane aktualizowane są raz na kwartał

Raport interaktywny