Refundacja apteczna, programy lekowe i chemioterapia

Opis przedmiotu monitorowania

Przedmiotem monitorowania jest wielkość kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych, w związku z art. 102 ust. 5 pkt. 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kwota refundacji w części dotyczącej refundacji aptecznej obejmuje kwoty, o których mowa w art. 43a ust 3. oraz art. 43b ust. 7. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany procentowe wartości refundacji są wyliczone w odniesieniu do analogicznych wartości z poprzedniego okresu oraz poprzedniego roku, tj. również uwzględniających ww.

Dane zasilane są cyklicznie i prezentowane są w formie zestawień.

Pliki do pobrania