Świadczenia wysokospecjalistyczne

Opis przedmiotu monitorowania

Przedmiotem monitorowania są świadczenia z zakresów wysokospecjalistycznych. W zestawieniach uwzględniono informacje o świadczeniach wysokospecjalistycznych (załącznik 1w do zarządzenia Prezesa NFZ) oraz operacje wad serca i aorty piersiowej (załącznik 1ws), które pierwotnie były rozliczane jako świadczenia wysokospecjalistyczne i są sprawozdawane odrębnie od JGP.

  Zestawienie zawiera dane dotyczące:
 • liczby pacjentów,
 • liczby hospitalizacji,
 • liczby świadczeń
  w podziale na zakresy wysokospecjalistyczne dla:
 • województw,
 • świadczeniodawców,

dla wskazanego okresu oraz dla miesiąca i roku wcześniej – wraz z wyliczoną procentową zmianą dla obu przypadków.

  W raporcie nie zostały uwzględnione:
 • produkty rozliczeniowe towarzyszące świadczeniom wysokospecjalistycznym - hospitalizacje do świadczenia wysokospecjalistycznego, do sumowania, podwarianty;
 • informacje o zakresach świadczeń, takie jak: przeszczepienie komórek wysp trzustkowych, przeszczepienie komórek przytarczyc, przeszczepienie serca i płuca – w badanym okresie nie zostały one sprawozdane.

Treści będą sukcesywnie uzupełniane o kolejne zestawienia

Pliki do pobrania