Aktywne monitorowanie wartości refundacji świadczeń i leków

Opis przedmiotu monitorowania

Raport interaktywny zawiera informacje na temat refundacji świadczeń i leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przedstawione dane można analizować w podziale na:

  • lata,
  • województwa,
  • grupy wiekowe,
  • płeć pacjenta.

Można również sprawdzić łączną wartość refundacji dla 100 pacjentów, których wartość refundacji była największa w danym regionie.

Dodatkowym przekrojem pokazywanych danych jest przedstawienie sumarycznej wartości refundacji leków, świadczeń i programów lekowych z ostatniego roku i ostatnich dwóch lat dla osób, które zmarły w danym roku.

Kategorie kosztów

Na poniższym wykresie przedstawiono udział poszczególnych kategorii kosztów w całej refundacji świadczeń przez NFZ. Pierwszą kategorię stanowią koszty przypisane bezpośrednio do pacjenta (oznaczone kolorem pomarańczowym na wykresie). Drugą kategorię stanowią koszty rozliczone stawką kapitacyjną oszacowane strukturą demograficzną pacjentów (oznaczone kolorem niebieskim). Trzecią kategorię stanowią pozostałe koszty świadczeń m.in. ryczałt, strumienie podwyżkowe, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (oznaczone kolorem granatowym). Trzecia kategoria kosztów nie jest uwzględniona w aplikacji.

Instrukcja do wykresu

Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

Raport interaktywny

Interaktywny raport znajduje się tutaj.

Plansza otwiera się w nowym oknie, może to zająć kilkanaście sekund.  

 

Instrukcja do wykresu

Prezentowany wykres jest interaktywny co oznacza, że możesz poruszać się po nim odkrywając dodatkowe treści:

  • po najechaniu kursorem myszy na dowolny słupek wyświetla się etykieta zawierająca dane,
  • po kliknięciu w wykres możesz poruszać się po nim za pomocą strzałek klawiatury. Każde kliknięcie przenosi do kolejnej serii danych w danej kategorii. Jeśli nie ma kolejnych serii danych w danej kategorii, to kliknięcie przeniesie do pierwszej serii danych z kolejnej kategorii,
  • dane przedstawione na wykresie znajdują się w pliku do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania