Wyroby medyczne

Opis przedmiotu monitorowania

Przedmiotem monitorowania jest realizacji zleceń na wyroby medyczne i obejmuje liczbę zleceń, liczbę pacjentów i kwotę refundacji za dany okres oraz porównanie tych wartości z okresem poprzedzającym i analogicznym okresem w roku poprzednim. W zestawieniu uwzględniono podział według województw. Dane zasilane są cyklicznie i prezentowane są w formie zestawień.

Pliki do pobrania