Edytowano: 16 maja 2024 r.

W raporcie

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Depresji obchodzonego 23 lutego, Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w 2020 roku raport dotyczący depresji. W styczniu 2023 roku NFZ opublikował aktualizację raportu w formie pliku xlsx.

Depresja stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób.

Dane NFZ wskazują, że świadczenia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym depresji miało udzielone w 2023 r. 809 tys. pacjentów i świadczenia najczęściej udzielano osobom w wieku 65-74 lata. Świadczenia z rozpoznaniem głównym depresji najczęściej były udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w poradniach psychologicznych, psychiatrycznych i leczenia uzależnień.

Refundowane leki przeciwdepresyjne (stosowane w depresji, ale również innych zaburzeniach psychicznych) wykupiło w 2023 r. 1,7 mln osób i było to o 83% więcej niż w 2013 r. Wartość refundacji tych leków wyniosła w 2023 r. 241 mln zł. Zwraca uwagę rosnąca liczba osób poniżej 18. r.ż, które zrealizowały receptę na refundowane leki przeciwdepresyjne.

Wśród osób, które zrealizowały receptę na refundowane leki z substancją sertralinum, 47% pacjentów kontynuowało leczenie przez rekomendowany okres 180 dni. W przypadku 81% pacjentów, którzy spełnili warunek rekomendowanej długości leczenia obserwowano pokrycie co najmniej 80% teoretycznego zapotrzebowania na leki z sertralinum.

Co więcej?

W raporcie przedstawiono również dane ZUS o absencji chorobowej i orzeczeniach lekarskich dla celów rentowych z powodu dużej depresji. Wskazują one, że liczba zwolnień z tego powodu wyniosła 374 tys. w 2023 r. a liczba orzeczeń 2,9 tys.

W raporcie NFZ przeczytasz o:

  • epidemiologii zaburzeń depresyjnych na świecie i w Polsce,
  • świadczeniach udzielonych z rozpoznaniem depresji,
  • realizacji recept na leki przeciwdepresyjne,
  • absencji chorobowej i orzeczeniach lekarskich dla celów rentowych z powodu dużej depresji.